Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Kavárna pro seniory: Island

Ve středu 14. 6. 2017 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku s promítáním fotografií. O Islandu bude vyprávět paní Jaroslava Goláňová. Těšíme se na Vás.

Květná zahrada Kroměříž

V úterý 13. 6. 2017 Vás zveme na společný výlet do Květné zahrady v Kroměříži. Sraz je na autobusovém nádraží v 9:50 hod. Odjezd autobusu v 10:00 hod. ze stanoviště 12. Předpokládaný návrat 13:30 hod. Těšíme se na Vás. 

Vycházka s trekingovými holemi: Žebračkou do Lýsek

V úterý 6. 6. 2017 Vás zveme na společnou vycházku Žebračkou do Lýsek a zpět. Sraz je v 10:20 hod. na centru SONUS. Těšíme se na Vás. 

Jak si uchovat bystřejší mozek

V pondělí 5. 6. 2017 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku paní Olgy Župkové na téma: Jak si uchovat bystřejší mozek. Po přednášce bude následovat praktické cvičení paměti. Těšíme se na Vás.

Úvodník - květen 2017

Milí čtenáři Slova,

Světec měsíce

Blahoslavená Emilie Fernández Rodríguez

 „Košíkářka“ a mučednice je první blahoslavenou Romkou. Novou přímluvkyni v nebi mají od soboty 25. března 2017 Romové. V jihošpanělském městě Almería totiž toho dne byla – společně se 114 dalšími mučedníky – za blahoslavenou prohlášena Emilie Fernández Rodríguez, čtyřiadvacetiletá oběť španělské občanské války (1936 – 1939). Je tak teprve druhou blahořečenou osobou romského původu a první blahořečenou romskou ženou.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 1. část

Život sv. Pavla

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Rok 1958 byl obrovským mezníkem na poli jeho života. Stává se tak nejmladším profesorem Teologie na světě ve věku 31 let, a to obhájením disertace „Teologie dějin v díle sv. Bonaventury.“ Stal se nyní profesorem na plný úvazek. Dogmatickou a fundamentální teologii přednášel na univerzitách ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingenu. Zde v Tübingenu vznikla snad jeho nejznámější kniha Úvod do křesťanství, která je souborem přednášek (1968). V Řezně se pak stává vedoucím katedry dogmatické teologie a dějin dogmatu. Zastával zde také místo prorektora univerzity.

Tým děkanátních pracovníků

Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku