Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Úvodník - leden 2017

Přátelé radosti

 

Rosteme ve víře - Biblistika

Historické knihy

Svatý José Gabriel del Rosario Brochero

Svatý José Gabriel
del Rosario Brochero

Argentinský lidový misionář, který se úplně vložil do služby chudým.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Chvála Kristu!

Kojetínské 250. výročí

Milí věřící z přerovského děkanátu, srdečně Vás zvu do Kojetína, kdy si v sobotu 11.2. 2017 připomeneme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Mši svatou, která začne v 15 hodin, bude celebrovat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Životní výročí biskupa Josefa Hrdličky

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, se 19. ledna dožívá životního jubilea – 75 let života. Za tato požehnaná léta poděkuje v olomoucké katedrále 21. ledna 2017 v 10 hodin mší svatou, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Také my se chceme připojit k řadě gratulantů a vyprosit u Pána panu biskupu Josefovi hojnost požehnání, stálou ochranu Panny Marie a pevné zdraví do dalších let jeho života.

Stránka pro mládež

Ohlédnutí za adventní
duchovní obnovou mládeže

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, mám radost, že Vás mohu znovu informovat o všem, co se děje v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Máme bohatý program. Proč Vám jej tedy nepřiblížit?

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY, exhortace papeže Františka

Pokračujeme v druhé kapitole, kde papež mapuje situaci dnešních rodin.

REALITA A PROBLÉMY RODIN

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku