Prodejna na faře

Jak ten čas letí… Začátkem října to už bude jeden celý rok, co máme naši prodejnu „Na faře“ v nových, větších prostorách.

Úvodník - září 2016

Rysem našeho života je, že nejsme věční. Vše má svůj čas, vše je pomíjející. Den plyne za dnem, dech za dechem. Žádná lidská moc nic z toho nemůže vrátit zpět. Ani nevíme, který den bude poslední. Takový je už náš život. Narodili jsme se ke smrti, anebo jak říká filozof Martin Heideger, „naše bytí je ke smrti“. A přece ze všeho, co pomíjí, je něco, co má delší trvání, co je věčné. A to je dobro a zlo. Tyto věci jsou věcí věčnosti. To, co je dobré, i zlé jako by se ukládalo během života na dno naší duše. A tak se postupně zde na zemi vytváří a formuje tvář našeho nitra.

Přečetli jsme a doporučujeme

Boha neokecáš            P. Josef Mixa 

Mons. Josef Mixa (* 1925) je jednou z nepřehlédnutelných kněžských osobností současnosti. U příležitosti jeho 90. narozenin noviny psaly, že jde o nejstaršího aktivně působícího kněze v Čechách. Úctyhodný je on sám, ale i zástup lidí, jimž se nesmazatelně vepsal do života. Přesto nebylo snadné ho přesvědčit, že má co říct a že jeho protříbené pohledy na život budou čtenáře zajímat.

Rosteme ve víře - Biblistika

Jak číst správně Bibli  

 

Začínáme od Nového zákona. Pročítáme-li zajímavé příběhy ze života mužů a žen, jak nám je Bůh nechal zaznamenat v Bibli, mohou nám přinést praktické poučení o tom, jaký způsob jednání člověka je správný. Stejně tak pochopíme, čemu je lepší se v životě raději vyhnout. Ten, kdo nás stvořil, přece nejlépe ví, co je pro nás dobré, a co nám naopak může škodit. Tak k nám Bůh promlouvá.

Světec měsíce

Blahoslavený Clemente Vismara

Italský misionář v Barmě, který věnoval celý svůj dlouhý život opuštěným a potřebným.

Clemente Vismara se narodil 6. září 1897 v Agrate Brianza. Brzy ztratil matku a žil se svým otcem a sourozenci Navštěvoval gymnázium a poté v roce 1913 vstoupil do Arcidiecézního semináře v St. Peter Martyr. Během první světové války byl povolán jako voják. 

Slovo z Charity

Milí farníci,

možná znáte sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla. Jeho život a nasazení pro chudé a potřebné si připomínáme vždy 27. září. I to je důvod, proč kolem tohoto data místní charity otvírají své dveře veřejnosti, pořádají koncerty, jarmarky a benefice, při kterých chtějí lidem přiblížit své služby a poslání.

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, v červnu náš rok formace skončil a nyní prožíváme prázdniny. Jeden můj spolubratr z ročníku si na konci dělal legraci z toho, že neodjíždí na prázdniny, ale na „plniny“. V prázdninovém čase totiž také máme několik povinností. Ještě v červnu jsem znovu navštívil seminář a byl zde týden k dispozici na praxi, během které jsem pomáhal s drobnými rekonstrukcemi semináře. Na tento čas rád vzpomínám, protože jsme udělali mnoho dobré práce a při ní jsme si užili mnoho legrace.

Stránka pro mládež

Jednačtyřicet nových rytířů Jedi na Edenu

Světové setkání mládeže očima účastníků

Asi dva měsíce před začátkem setkání jsem byl osloven z Arcibiskupským diecézním centrem pro mládež Olomouc, jestli bych mohl být vedoucí autobusu OL-14, že budu mít na starost dopravu děcek na předpro-gram, z předprogramu do Krakova a pak i z Krakova zpátky domů. Nikdy jsem nic takového ještě nedělal, ale říkal jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost, poznat se lépe s děckama z našeho děkanátu.

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

 

Dnes pokračujeme s úryvky z první části druhé kapitoly, kde papež mapuje situaci dnešních rodin. Zamysleme se, co může každý z nás udělat, abychom svědčili o kráse manželství a rodinného života…..

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku