Misijní klubko

Misijní klubko a zázraky

MISIJNÍ KLUBKO

Když jsme se v září roku 2017 poprvé sešli na přerovském Misijním klubku, netušili jsme, co nás čeká. Věděli jsme jen, že chceme pomáhat dětem, které nemají to štěstí a nežijí v blahobytu, který máme my. Pán Bůh nenechal náš dobrý úmysl bez požehnání a dějí se zázraky.

Přečetli jsme a doporučujeme

Radost z Boha: Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě

PŘEČETLI JSME A DOPORUČUJEME

Marek Vácha

 

„Tato knížka určitě není pro přípravu biřmovanců dostačující. Není to ani převyprávěný katechismus. Není to nic, co byste předtím nevěděli, pokud jste dávali pozor v hodinách náboženství, chci jen tu a tam nějakou větu z katechismu nebo evangelia podtrhnout, a vlastně nic víc“ (z úvodu knihy).

Úvodník - prosinec 2018

Umění očekávat

Slovo pro každého vystřídá ROŠŤÁK

 Slovo pro každého vychází v naší farnosti od roku 1995 a dnes držíte v ruce jeho poslední číslo, alespoň v té formě a frekvenci vydaní, která byla doposud běžná. Od nového roku budeme z ekonomický, ekologických, personálních a dalších důvodů tisknout farní zpravodaj kratší a bude pokrývat pouze informace z naší farnosti, ne z celého děkanátu. Už nyní můžeme prozradit jeho název – ROŠŤÁK – ten nemá odkazovat k dětskému časopisu Nezbeda ani nějak upozorňovat na něčí vlastnost. Je odvozen od patrona našeho farního kostela sv.

Odpoledne plné her v Prosenicích

   V sobotu 10. listopadu odpoledne, se ve školní tělocvičně v Prosenicích uskutečnila akce „Odpoledne plné her.“ Farní rada a rodiče dětí navštěvujících náboženství zorganizovali pro děti, jejich rodiče, prarodiče a další návštěvníky zábavné odpoledne se soutěžemi a hrami. Děti soutěžily s míči, na žíněnkách, s floorbalovými hokejkami, s pingpongovými míčky, lezly na žebřiny, chodili po obrácené lavičce, spolu s rodiči zápolily s „padákem“ a změřily své síly v dalších disciplínách.  Po skončení soutěží bylo provedeno vyhodnocení a všechny děti z rukou duchovního správce farnosti Mgr.

Eden v Charvátech

Mezi 26. až 29. říjnem se obcí Charváty neslo plno hluku. Ano, přiznávám, že určitou zásluhu na tomto ryku měly oslavy stého výročí naší republiky, avšak to, o čem se zde s Vámi rozpravuji jest, že místní fara byla v obležení 25 pážat, která zde přijela stáviti víkend.

Vánoční misijní jarmark

Nemůžeme Vám dostatečně poděkovat za Vaši nesmírnou štědrost na poslední Misijní neděli. Pán Bůh zaplať!

Dovolte mi se s Vámi alespoň trochu podělit o tu dětskou radost a nadšení, když malý misionář vidí, že se Vám jeho výrobky líbí a štědře jej odměníte. Děti se na tyto jarmarky velmi těší, už i kvůli prakticky neomezenému utrácení “svých” korunek za výtvorky jejich kamarádů. Snažíme se v nich otevřít srdce pro druhé, cizí, neznámé lidi z dálky, o kterých mají jen mlhavé představy, ale vědí, že jim jejich píle může pomoci.

Představení misijních sester služebnic ducha svatého

Naše 1. krůčky v novém domově….

Svatý trojjediný Bůh nás povolal, abychom byly služebnicemi Jeho lásky. Jsme pozvané každodenně odpovídat na Jeho pozvání. Čím víc roste naše víra, tím víc může Bůh přes nás vzbuzovat víru v jiných. Jsme poslané, abychom lásku Otce rozlitou skrze Ducha Svatého v našich srdcích odevzdávaly lidem podle vzoru Ježíše Krista, „aby lidé Boha znali, milovali a oslavovali“ a „aby Srdce Ježíšovo žilo v srdcích všech lidí“.

 

Misie – zvěstování radostné zvěsti všem lidem je hnacím motorem všech našich činností.

PŘEDSTAVENÍ KAPLANA MARIUSZE PIWOWARCZYKA

Chvála Kristu,

 

vážení čtenáři farního zpravodaje, touto cestou Vás srdečně zdravím a přeji hezké čtení. Bylo mi nabídnuto, abych se vám jako nový kaplan v Přerově představil. Jmenuji se Mariusz Piwowarczyk, pocházím z Polska z krásné krajiny Mazurských jezer. Narodil jsem se v Elku, který je podobně velký jako Přerov, je to ale oblast bez průmyslu s čistým vzduchem.

 

Od dětství jsem žil v malebné vesnici Dabrowskie s jezerem uprostřed. Od narození – 10. října 1969 mě vede Boží prozřetelnost, které vděčím za setkání s mnoha krásnými lidmi v mém životě.

PŘEDSTAVENÍ TECHNICKÉ ADMINISTRÁTORKY DĚKANÁTU IRENY MRVOVÉ

PŘEDSTAVENÍ KAPLANA MARIUSZE PIWOWARCZYKA

 

 

Ráda bych se Vám, milí čtenáři tohoto časopisu, mezi které patřím dlouhá léta i já, představila. Jmenuji se Irena Mrvová a od 1.10.2018 jsem nastoupila na místo technické administrátorky v děkanátu.

Bydlím v malé vesničce Luková, která je místní částí Brodku u Přerova. Jsem vdaná a s manželem Tomášem vychováváme dvě dcery - Elišku a Marušku, které navštěvují první stupeň Základní školy v Brodku u Přerova.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku