Lednové ekumenické modlitby za jednotu křesťanů

„Něco se děje.“ Milí přátelé v Kristu, touto větou komentoval jeden bratr celkovou atmosféru lednových Ekumenických modliteb za jednotu křesťanů, které se uskutečnily v našem městě ve dnech 10. - 12. 1. 2011 (v prostorách AS, ČCE a CČSH).

Dávám mu za pravdu: Něco se skutečně děje. Děje se, uskutečňuje se niterná prosba vycházející přímo z Ježíšova srdce: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my.“ (Jan 17,11).

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 670 905 Kč, což je o 45 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 36 obcí. V samotném Přerově koledovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293Kč, tj. o 33 tisíc víc než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo cca 19 913 000 Kč a za celou Českou republiku 51 861 000 Kč.

Která víra je ta pravá?

Od doby, kdy člověk vynalezl písmo, máme doklady, že v něco věřil. Součástí každé víry bylo i přesvědčení, že právě ona víra je ta jediná a pravá.

Všechny dnes opuštěné věrouky byly jako nesprávné a škodlivé zavrženy. Z čeho tedy plyne přesvědčení dnešních stoupenců víry, že tato víra rovněž není nesprávná a škodlivá?

 

"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Ministrantská schůzka

Často slýcháme v ohláškách, že bude schůzka ministrantů. Mnozí možná neví, co si pod tímto názvem vůbec představit. Snad bychom se mohli pokusit vysvětlit si, o co jde.

Anežko naše, Anežko Česká

Anežko naše, Anežko Česká                    Dobrotitelko, beroucí pod svá křídla

Plameni štíhlý                                       všechno stvoření Boží

Ratolesti rodu královského                     i člověka i polní zvěř……..

Skláníš se, obvazy přikládáš                   Vyznavačko chudoby,

ztracené vedeš k domovu                                   k ní, jak k sestře přilnulas …..

Slovo Boží v liturgii - Křest dětí

Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území věnován křtu. Křest je u všech křesťanů nejdůležitější a základní událostí pro život z víry; opírá se o Kristův příkaz a jeho význam pramení: z odvolání na příkaz Páně a nepřímo to potvrzuje i všeobecná a nepopiratelná křestní praxe prvotní církve.

Křest - největší Boží dar v životě člověka

Porta Coeli

Na našich putováních po poutních místech uděláme tentokrát malou odbočku a navštívíme sice prastaré duchovní místo, i když ne poutní ve smyslu, jak mu obvykle rozumíme. Vypravíme se do brněnské diecéze na úpatí Českomoravské vysočiny k městu Tišnovu, které je již osm století duchovně spojeno s klášterem cisterciaček Porta Coeli a k němu přiléhající vesnicí Předklášteří. Tento klášter disponuje vzácnostmi architektonickými i duchovními.

Chvalte Boha

            Vánoční dobu jsme o svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna v kostele sv. Michaela na Šířavě zakončili slavnostně. Postarali se o to zpěváci a hudebníci z Horní Moštěnice a Troubek, pan varhaník a vedoucí sboru pan Jiří Burian. S nimi hráli na dechové nástroje i tři přerovští muzikanti – ministranti. Nacvičili a přednesli vánoční mši od paní profesorky Ingrid Silné.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku