Pouť na Svatý Kopeček

V úterý 31. května 2011 jsme se vypravili po 14 letech opět na Svatý Kopeček. Byla to šestnáctá pouť přerovských seniorů. Tento den, na svátek Navštívení Panny Marie, byl poutním dnem stejnojmenné svatokopecké baziliky.

Patnáct se nás sešlo již ve vlaku a autobusu. Ale někteří přijeli autem nebo o autobus později, takže v 9 hodin nás na mši svatou přišlo 27. Slavení mše svaté však bylo prosté, bez varhan a ministrantů. Otec Klement přišel k oltáři s hůlkou, ale mši svatou sloužil radostně, jasným, silným hlasem.

Světec měsíce

Svatý Bonaventura, biskup a učitel církve

Svátek Božího Těla

 (průvod Božího Těla - P. Kunický - r. 1968 - Předmostí)

Víkend matek

O víkendu 6. až 8. května se v Újezdě u Uničova uskutečnil již jubilejní 10. ročník tradičního duchovně sportovně relaxačního víkendu pro maminky, na kterém se sešlo 25 maminek z přerovské farnosti. Společné setkání jsme zahájili v pátek v podvečer mší svatou, již sloužil otec Zdeněk Klimeš. Po večeři následovalo seznamování se staronových a nových maminek a povídání o novinkách v našich rodinách a životech. To se pro obsáhlost protáhlo až do noci. Sobotní ráno jsme slavili mši svatou s otcem Jaroslavem Knichalem, který nás celým víkendem věrně provázel.

Dopletná 2011

Již počtvrté se sešlo v Přerově v sobotu 7. května v 9:30 hodin přes 80 žen z celé Moravy, které pletou obvazy pro malomocné. Setkání zahájil p. Ing. Výleta přivítáním všech hostů. Pro informaci všem pletařkám i přispívajícím na přízi uvedl: „V roce 2010 bylo posláno na 18 adres v leprosáriích v Africe, Indii a Nepálu celkem 69 balíků s hotovými obvazy. Do balíku se vejde 320 kusů obvazů, celkem za rok 22 080 ks. Spotřebováno bylo 812 kilo bavlněné příze. Za přízi bylo zaplaceno 66 739 Kč. Poštovné činilo 100 805 Kč.

Pěší pouť na Svatý Hostýn

 

Pozdrav z konviktu

Milí farníci, zdravím vás ze semináře. V uplynulých týdnech jsme prožili několik zajímavých událostí. Velkou radost jsme zažívali spolu s kluky z královéhradecké diecéze, kteří se po více než roce čekání konečně dočkali nového diecézního biskupa. Mons. Jan Vokál přijal biskupské svěcení v Římě a hradečtí kluci byli přitom. V květnu bylo slavnostní uvedení do úřadu, které bohužel připadlo na datum, kdy se v semináři pořádal ministrantský den, a tak jsme nemohli jet do Hradce.

Blahořečení Jana Pavla II.

V sobotu 30. 5. se v Olomouci sešla malá pětičlenná skupinka z Přerova, která se připojila k dalším poutníkům na zájezd do Říma. Po desáté hodině přijel autobus, který měl ještě další zastávky v Prostějově, Brně a Mikulově a poté byl autobus zcela zaplněn poutníky z různých míst naší republiky, a také jsme měli dva poutníky z Polska. Průvodce nám dělal pan Adam z Prostějova se svojí paní. Cestou nás upozorňoval na zajímavé pamětihodnosti v naší zemi.

Kříž

Jidáš vyběhl z večeřadla ke Kaifášovu domu, který stál o dvě ulice dál na sever a jeho dvůr měl společný vchod s domem Annáše. Sluha si nočního návštěvníka prohlédl v mihotavém světle lampy a řekl mu, aby počkal. Jidáš čekal. Třásl se rozčilením. Šel prodat Krista, svého Mistra. Tu zlou myšlenku mu vnukl satan, když ve středu před Velikonocemi odcházeli apoštolové s Ježíšem z chrámu. Jidáš tam zůstal. Vymluvil se, že musí ještě něco zařídit, blíží se svátky a jako pokladník má ještě mnoho práce. Ježíš se na něj podíval, pak se beze slova otočil a vyšel z chrámu.

Blahoslavený John Henry Newman, kardinál

Před dvaceti lety, 21. ledna 1991 prohlásil nyní již blahoslavený Jan Pavel II. kardinála Newmana za ctihodného a loni 19. září při své pastorační návštěvě ve Velké Británii jej Benedikt XVI. beatifikoval.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku