Pravidelný program v Přerově

Pravdielná setkávání, modlitby, katecheze a akce ve farnostech Přerov a Předmostí.

Skupiny a aktivity ve farnosti Přerov a Předmostí

Stručný seznam skupin, společenství a aktivit v našich farnostech Přerov a Předmostí.

Ministranti v Přerově

Jedním z úkolů při bohoslužbách je také služba ministrantů.

Bohoslužby v Přerově

Pravidelný pořad bohoslužeb v Přerově a Předmostí.

Úvodník - září 2011

Stojíme na prahu jednoho z nejhorších měsíců v roce. Proč nejhorších? Končí nám prázdniny, dovolené, a máme se vrátit k nekonečnému kolotoči každodenních povinností. Končí doba lenošení a užívání si a začíná doba vyčerpávající dřiny – pro děti se školou, pro ty starší s dětmi, které bojují se školou. Snad nás ale mohou hřát alespoň vzpomínky na množství nových dojmů a zážitků, které si z prázdnin přinášíme.

Představujeme křesťanská společenství....

Ze života velkého pěveckého sboru

Se začátkem školního roku začíná zpěvákům opět období pravidelných zkoušek. Pro někoho možná překvapivě se už brzy začne nacvičovat vánoční repertoár. Do Vánoc je sice ještě několik větších církevních svátků, ale na Vánoce je vždy dobré zazpívat něco nového a obvykle dá nácvik neznámého repertoáru pořádně zabrat - musí se začít s velkým předstihem.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích opravili dobrovolníci....

V minulosti krásný a bohatý kostel v Penčicích, zdaleka viditelný, posazený do malebné krajiny, dominanta obce a celého širokého okolí. Ještě před nedávnem neudržovaný, zanedbaný, ve zchátralém stavu. Sliby, že se kostel opraví, nebyly naplněny.

Rosteme ve víře

Ctnosti a neřesti

Drazí čtenáři této rubriky! V redakční radě jsme se dohodli, že jedno cestování na stránkách našeho časopisu stačí, a tak jsem jako služebně starší dal s cestováním prostor novému přerovskému jáhnovi. Přece jenom je jeho destinace poněkud exotičtější a možná tedy i přitažlivější. V dalších číslech bychom se na této stránce měli setkávat nad tématem ctností a neřestí. Dnes bychom se zamysleli, co vlastně ctnost a neřest je a jak se měnil pohled na tyto fenomény v průběhu staletí. 

Kříž

Mezi mocí a pravdou

Prázdninový pozdrav ze Semináře

 

Milí farníci,

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku