Kříž

Zajetí a soud

Olivová hora byla svědkem krásných chvil Krista s apoštoly, ale zároveň i jeho smrtelné úzkosti a jeho zajetí. Nakonec si ji vybral i pro své Nanebevstoupení.

Noc kostelů v Říkovicích, chrám Páně sv. Anny....

V dnešní době je určitě důležité, aby lidé znovu objevili Boží milost, která byla kdysi normou pro všechny. Dnes se Bůh očima lidí vidí jinak. Jako něco, co zatěžuje, něco co dává příkazy a mate svobodu člověka. A řekl bych, že je to právě naopak, tak jako plno hodnot v dnešním světě. Proto je dobré, když se lidem Bůh ukazuje právě tam, kde doopravdy je.

Představujeme křesťanská společenství

Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem hledajícím a těm, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Toto sdružení bylo založeno po listopadu 1989 a pod dnešním názvem Česká křesťanská akademie existuje od roku od roku 1993. Sdružení navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby před listopadem 1989. Prezidentem ČKA je Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík.

Rozhovory

Milí čtenáři, přinášíme Vám ještě jedno představení dalšího člena přerovského děkanátu, tentokrát nového jáhna Petra Káni, který byl ustanoven pro službu ve farnosti Přerov.Petře, co tě první napadlo, když ses po svěcení dozvěděl, že půjdeš do Přerova?

Zápisky ze Svaté země

Milí čtenáři, přinášíme Vám novou pravidelnou rubriku, ve které nás bude nový přerovský jáhen Petr Káňa provázet po Svaté zemi prostřednictvím zápisků, které pořídil během svého pobytu.

V následujících příspěvcích bych se s Vámi rád podělil o některé své zážitky ze Svaté země. Na úvod uvedu několik informací pro lepší orientaci.

Jen tak ve stručnosti

Změny v děkanátu

     Z farnosti Kokory odchází P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček a novým administrátorem farností Kokory, Majetín a Penčice byl jmenován P. Mgr. Wojciech Zapiór, který dosud působil ve Vracově.

Přečetli jsme a doporučujeme

Babičky a andělé              Eduard Martin

Pouť na Svatý Kopeček

V úterý 31. května 2011 jsme se vypravili po 14 letech opět na Svatý Kopeček. Byla to šestnáctá pouť přerovských seniorů. Tento den, na svátek Navštívení Panny Marie, byl poutním dnem stejnojmenné svatokopecké baziliky.

Patnáct se nás sešlo již ve vlaku a autobusu. Ale někteří přijeli autem nebo o autobus později, takže v 9 hodin nás na mši svatou přišlo 27. Slavení mše svaté však bylo prosté, bez varhan a ministrantů. Otec Klement přišel k oltáři s hůlkou, ale mši svatou sloužil radostně, jasným, silným hlasem.

Světec měsíce

Svatý Bonaventura, biskup a učitel církve

Svátek Božího Těla

 (průvod Božího Těla - P. Kunický - r. 1968 - Předmostí)

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku