Benefiční vánoční koncert

Mnozí z nás si mohli v kostele sv. Anny v Říkovicích vyslechnout líbivé melodie doznívajících Vánoc, písně klasiků od P. J. Vejvanovského, F. X. Grubera či A. V. Michny z Otradovic. Nástroje se rozezněly 1.1.2012 v 15. hodin, po uvítací promluvě P. Piotra Wardeckého, v podání: varhany – Martin Kordas, trumpety – Ondřej Fojtů, Vít Adamík a tuby, na kterou nás doprovázel Václav Slivka. Díky nim jsme se mohli posunout ve splátce našich farních varhan, obnovených roku 2009 P. Slawomírem Sulowským.

Světec měsíce - Sv. Hilarius, biskup a učitel církve

 

Narodil se kolem roku 315 v Poitiers a kolem roku 350 se stal tamějším biskupem. Postavil se proti šířícímu se arianismu a císař Konstans ho poslal na čtyři roky do vyhnanství do Malé Asie. Ve svých spisech vykládal Písmo svaté a hájil víru v Kristovo božství a Nejsvětější Trojici. Po svém návratu se přičinil, aby v celé Galii zvítězilo učení nicejského sněmu. Zemřel v roce 367, jeho památku slavíme 13. ledna.                                                                                                                           Jaroslav Branžovský

Přečetli jsme a doporučujeme

Těšit se je nejhezčí                 P. Petr Vrbacký

Farní knihovna a prodejna v Přerově

Milí čtenáři, účastníte-li se nedělní mše svaté v kostele sv. Vavřince, která začíná v 9 hodin, můžete pravidelně v ohláškách slyšet pozvání do farní knihovny a prodejny. Ačkoli má farní knihovna a prodejna již mnohaletou tradici, existují farníci, kteří do ní ještě nezavítali. A tak mi dovolte, abych Vás prostřednictvím našeho časopisu zavedla a snad i navnadila k její návštěvě. Je umístěna na faře v Přerově v bočním křídle (po vstupu do farní budovy dveře po levé straně).

Dar farnosti je možné odečíst od základu daně

Prosíme o Vaši finanční podporu našich farností. Dary církvi je možné odečíst od základu daně. Podrobnější informace...

Úvodník - prosinec 2011

Vánoce, Vánoce přicházejí …

Z reproduktorů mnoha obchodů se již začaly ozývat vánoční písně a koledy. Spolu s reklamami a slevovými letáky nás informují o tom, že je potřeba se začít připravovat na nadcházející Vánoce: uklidit a vyzdobit byt, napéct cukroví a vánočku, koupit kapra a prskavky, naladit housle a televizi, pořídit hromady dárků a udělat ještě mnoho jiných důležitých činností, abychom Vánoce správně prožili. To je jeden z  přístupů k přípravě na Vánoce.

Představujeme křesťanská společenství

V listopadovém čísle jste se mohli seznámit se skupinkou „A“, která uklízí vždy jednou za 14 dní po ranní mši svaté. Nyní by se Vám představily skupiny „B“ a „C“, které se podílejí na úklidu od podzimu roku 2006. Tehdy je oslovil a vyzval k této službě otec Tomáš Strogan.

Ekumenická modlitba za město a stát

Milí přátelé v Kristu,

neznám lepší způsob, jak oslavit Státní svátek (17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii), než společnou modlitbou za svět, za náš stát, za společnost, ve které žijeme a jejíhož života se účastníme. Politici ten den pokládají věnce, novináři o tom píšou články, odborníci bilancují… A mnohé lidi tento svátek spíše irituje, protože se začíná podobat oslavám např. Velké říjnové revoluce - velká slova, ale „skutek utek“.

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Spravedlnost a závist

Guadalupe . . .

Rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s Guadalupe, jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě, jelikož na dne 9. prosince připadá památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, jemuž se Panna Maria v Guadalupe zjevila. 12. prosince si pak církev připomíná Pannu Marii Guadalupskou.

Několik základních reálií

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku