Bratrstvo svatého Josefa v Přerově

Všimli jste si někdy při čtení životopisu sv. Jana Sarkandra, že v mukách tortury opakovaně „vzýval svatá Jména Ježíš, Maria, Anna“ a ne „Ježíš, Maria, Josef“? Dnes přitom můžete zkomolenou střelnou modlitbu „šmarjájozef“ slyšet i od úplných ateistů.

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

Anežko naše, Anežko Česká

Obraze dějin svárem rozpraskaný

hojivý jitroceli na bolestné rány

na cestu holi bílá pro slepé a nevidomé  

vozíčku záchranný pro beznohé a chromé

větévko nadějná v zobáčku holubice

pokojná duho, ve tmě jasná svíce

plaménku života z přítomna do věčnosti tryskající….        

Základní postoje a gesta

Liturgie vede jednotlivé věřící k určitému postoji nebo spíše pozicím, jež mají být společné pro celé shromáždění. Společné postoje jsou znakem vzájemného společenství a jednoty, vyjadřují smýšlení i city účastníků a podporují je. Tato znamení musí být srozumitelná - mezi tím, co naznačují, a tím, co vyjadřují, musí být přirozený vztah.

Hora matky Boží u Králík

Na dnešní zastávce po poutních a duchovně významných místech bychom se vypravili mimo naši moravskou církevní provinci do provincie české. Naším cílem je Hora Matky Boží u Králík v královehradecké diecézi.

Pletení obvazů pro malomocné....

Milé ženy a dívky, opět se Vám připomínám po roce zprávou o pletení obvazů. Obvazy pleteme stále a posílá je společ-nost „Omega Plus s. r. o. Kyjov“ do leprosárií v Indii a Africe. V Přerově a okolí je zapojeno do pletení obvazů celkem 30 žen. Máme dvě rekordmanky, jedna žena upletla celkem 507 obvazů, druhá rovných 500 obvazů. Průměr je asi 80 – 100 obvazů na jednu pletařku.

Představujeme křesťanská společenství....

Milí spoluvěřící,

Koncert v Říkovicích

 Dne 2. ledna ve 14 hodin se uskutečnil v chrámu Páně sv. Anny v Říkovicích IV. benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu je věnován na opravu farních varhan, které byly obnoveny po padesáti letech roku 2009. Na koncertě zazněly světoznámé skladby, jako je slavnostní Te Deum od M. A. Charpentiera, Stille Nacht, heilige Nacht od Franze Grubera, nebo tradiční české koledy. Písně doprovázely dvě trumpety, tuba a varhany. Díky patří Vítku Adamíkovi, Ondřeji Fojtů a Václavu Slivkovi, kteří na koncertě vystupovali a především Vám všem, kteří jste se zúčastnili.

Přečetli jsme a doporučujeme

 Zápisník potulného kazatele                   Max Kašparů

Světec měsíce - Svatá Josefína Bakhita, řeholnice

Narodila se v muslimské rodině v Súdánu. Při práci na poli jako malá dívka byla unesena a prodána do otroctví. Byla několikrát prodávána na trzích s otroky a zažila mnoho tělesného i duševního utrpení. Když se dostala do rodiny italského konzula Kalista Legnaniho, začalo se s ní nakládat důstojně. Později se dostala s rodinou nového pána do Itálie a vykoupená z otroctví se stala pěstounkou v rodině jejich přátel. U sester kanosiánek v Benátkách se setkala s Bohem. Po katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové jméno Josefína. Složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku