Porta Coeli

Na našich putováních po poutních místech uděláme tentokrát malou odbočku a navštívíme sice prastaré duchovní místo, i když ne poutní ve smyslu, jak mu obvykle rozumíme. Vypravíme se do brněnské diecéze na úpatí Českomoravské vysočiny k městu Tišnovu, které je již osm století duchovně spojeno s klášterem cisterciaček Porta Coeli a k němu přiléhající vesnicí Předklášteří. Tento klášter disponuje vzácnostmi architektonickými i duchovními.

Chvalte Boha

            Vánoční dobu jsme o svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna v kostele sv. Michaela na Šířavě zakončili slavnostně. Postarali se o to zpěváci a hudebníci z Horní Moštěnice a Troubek, pan varhaník a vedoucí sboru pan Jiří Burian. S nimi hráli na dechové nástroje i tři přerovští muzikanti – ministranti. Nacvičili a přednesli vánoční mši od paní profesorky Ingrid Silné.

Přečetli jsme a doporučujeme

Tykadlem víry - Marie Svatošová

Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. Proto jsem řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy.“ (Žid 10, 5-7).

Světec měsíce - Svatá Anděla Mericiová, panna

 

Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.

P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel

P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze 29. 6. 1885.

 První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním ka-zatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna.

Ohlédnutí

Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: „Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku.

XXVI. světový den mládeže 16. - 21. srpna 2011

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,

pevně se držte víry.“

 

Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. organizuje pouť mladých z České republiky na Světový den mládeže v Madridu 16. - 21.8. 2011

Součástí Světového dne mládeže je program nazvaný „Dny v diecézích“ 11.-15.8. 2011

Společenství živého růžence v Říkovicích

Živý růženec je společenství převážně žen, které se modlí měsíčně jeden desátek dle tajemství růžence. Bylo založeno v Říkovicích roku 2001, na iniciaci P. Sławomira Sułowského.

První sezení se uskutečnilo 1. června 2001. V této době se však ještě nevědělo, kde společenství bude probíhat. Proto jsme se s otcem Sławomirem scházeli v soukromém domě. To se ale změnilo roku 2004 s výstavbou nové farní místnosti v prostorách farního kostela. Tato místnost také slouží k hodinám náboženství, kde výuka probíhá dodnes.

Anežko naše, Anežko Česká

  Anežko naše, Anežko Česká.      

     Anežko naše Anežko Česká

     ovečko Boží z rodu Přemyslova

     vždy věrná snoubenko věčného Slova

     rubíne zářící v královské koruně

     tajemstvím kříže ne v lesku na trůně

     jsi dobývala slávu svou...                             P. Josef Veselý, Boží přátelé (Trinitas 2009)

Slovo Boží v liturgii - Liturgie a kultura

Liturgie a kultura, touto formulací se nemyslí jenom přítomnost jednotlivých kulturálních jevů v liturgii, ale hlavně celkový dopad kultury na liturgii, liturgický život a liturgickou spiritualitu. Je to právě kultura, která ovlivňuje vývoj a změnu liturgie – často až k vytváření nových liturgických forem. Není náhodou, že slova kultura (cultura, ae, f. – vzdělávání, pěstění, rolnictví, zušlechťování, uctívání, náboženství) a kult (cultus, us, m.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku