Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Farní oběd

Centrum Sonus

Přihlašování ve farní prodejně

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Zápis úmyslů na mše svaté v Přerově

Fara v Přerově

Modlitby matek

Fara v Přerově

Tichá eucharistická adorace

Předmostí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku