Modlitby matek

Přerov, fara

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání křesťanských žen

Přerov Sonus

Adorační den v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava 8:30 - 12:00

Hodová mše svatá v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava

Slavnost sv. Václava

Mše svaté: 

Předmostí v předvečer 27. 9. 2019 v 18:00 hodin

Přerov v 9:00 a 18:30 28. 9. 2019

Modlitby s charitou

Přerov fara - kaple

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku