Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela - skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Tříkrálová sbírka

Přerov a Předmostí

Slavnost Zjevení Páně

Mše svaté v Přerově: 9:00, 10:30 a 18:30

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Úvodník - prosinec 2018

Umění očekávat

Slovo pro každého vystřídá ROŠŤÁK

 Slovo pro každého vychází v naší farnosti od roku 1995 a dnes držíte v ruce jeho poslední číslo, alespoň v té formě a frekvenci vydaní, která byla doposud běžná. Od nového roku budeme z ekonomický, ekologických, personálních a dalších důvodů tisknout farní zpravodaj kratší a bude pokrývat pouze informace z naší farnosti, ne z celého děkanátu. Už nyní můžeme prozradit jeho název – ROŠŤÁK – ten nemá odkazovat k dětskému časopisu Nezbeda ani nějak upozorňovat na něčí vlastnost. Je odvozen od patrona našeho farního kostela sv.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku