Ministrantská schůzka

Fara Přerov

Mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Slovo pro každého 12/2019

 

„Vánoce znamenají setkání s láskou.“

Milí farníci,

LEDEN V LITURGII

 

V lednu letos prožíváme část doby vánoční a začínáme prožívat první část liturgického mezidobí. Také se nazývá tento čas dobou během roku. Dříve se toto období nazývalo dobou po Křtu Páně.

 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

Světový den modliteb za mír

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI

„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“       

                              (Otto Hermann Pesch)

ZPRÁVY Z CHARITY

 

Milí farníci,

přinášíme Vám zprávy z Charity Přerov.

 

Tříkrálová sbírka

Misijní klubko

V letošním, papežem vyhlášeném Mimořádném misijním měsíci jsme se v sobotu 5. října sešli na centru Sonus, abychom si připomněli, že jsme pokřtění a poslaní. Poslaní šířit radost z toho, že jsme milováni a jistotu, že jsme drahocenní v Božích očích. Také jsme si připomněli potíže dětí na jednotlivých kontinentech a pomodlili se za ně i za misionáře, kteří se o ně starají. Abychom jim v jejich práci pomohli, nazdobili jsme papírové dárkové tašky, které jsme nabídli dárcům při Misijním koláči na misijní neděli.

Setkání mládeže děkanátu Přerov

  

7. prosince - formační setkání animátorů z děkanátu Hranice, Kroměříž a Přerov na faře v Přerově

13. prosince - modlitby mládeže, asi v Předmostí

14. prosince - adventní duchovní obnova pro mládež, v Přerově na faře

20. prosince - schůzka animátorů, od 17:30 taktéž na faře, kdyby to šlo 

10. ledna - modlitby mládeže v Dřevohosticích

18. ledna - turnaj v kuželkách

Modlitby mládeže Kojetín:

Pozdrav ze semináře

Je tomu už několik týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála otce Vladimíra Schmidta. Byl to čas modlitby, ztišení i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli zpět do semináře, ale využili možnosti strávit týden v nádherném prostředí italských Dolomit.

25. farní ples v Přerově

 

Zveme všechny, kteří si chtějí zatančit, dobře se pobavit u sklenky vína či jiného dobrého moku, na tradičním farním plese, který se bude konat 18. ledna 2020 ve velkém sále Městského domu Přerov.

Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve farní prodejně. Začátek prodeje bude v druhé polovině měsíce prosince až do 17.1 2020.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku