Setkání křesťanských žen

Centrum Sonus

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Odjezd na farní pouť do Polska

Polsko

Adorace

Předmostí

SPOLČO II

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

SPOLČO I

Centrum Sonus

Hodová mše svatá ke sv. Jiří na Horním náměstí

Přerov, kaple sv. Jiří

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku