Zpovídání na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara, kaple

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Dětská mše svatá s žehnáním školních aktovek

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání křesťanských žen

Přerov Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Přerov Sonus

Slovo pro každého 7/8 2019

 

Ježíš Kristus praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“

(Mt 11,28)

Milí bratři a sestry,

 

Charita Přerov

Milí čtenáři,

 

Děkanátní výlet dětí

Ve čtvrtek 16. května 2019 se dva autobusy a dvě auta plné dětí a jejich doprovodu vypravily do Rožnova pod Radhoštěm. Během výletu jsme měli možnost setkat se s bývalým přerovským děkanem - otcem Pavlem Hofírkem, zahrát si různé hry, prožít krásnou dětskou mši svatou v kostele všech svatých a nevšedním způsobem projít Valašskou dědinu v rožnovském skanzenu.

Pouť do Polska

Ve čtvrtek 25. 4. odpoledne před odjezdem naší skupiny poutníků na pouť do Polska, pod vedením otce Mariusze, nám přišel do autobusu udělit požehnání na cestu Otec Josef s kaplanem Zdeňkem a Otcem Bylinskim.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku