Modlitby matek

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Beseda Centra pro rodinu

Pavlovice, fara

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku