Přednáška: O hanáckém kroji

V pondělí 11. 2. 2019 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS,  Palackého 17a, na setkání s paní Jarmilou Vitoslavskou z Troubek, která se zabývá hanáckkými kroji, včetně jejich výroby. Těšíme se na Vás.

Přednáška: Umění stárnout aneb jak šetřit své orgány

V pondělí 4. 2. 2019 od 10:15 hod Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku paní Olgy Župkové na téma:Umění stárnout aneb jak šetřit své orgány. Po přednášce bude následovat cvičení paměti formou her. Těšíme se na Vás.

ROŠŤÁK - Leden 2019

 

Milí farníci,

vstupujeme do nového roku 2019. Začíná nové období, nový čas, nový úsek života, jehož obsah neznáme. Očekávání něčeho nového, neznámého vyvolává v člověku určité obavy, strach, otázky... Je to přirozené, lidské, normální. Jenže v srdcích těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící, by měly převládat jiné pocity.

LORENCO

Poděkování: Děkuji všem, kdo pomáhali při vystoupení ŽIVÉHO BETLÉMA. Děkuji hrajícím, hudebníkům a také mužům při technickém zajišťování, především panu Adamíkovi. Pán Bůh vám zaplať! Děkuji také všem těm, kteří se zapojili do vánočních programů. Varhaníkům i čtenářům, především těm nejmenším!

Za Lorenco, Libuše Calábková

Vážení přátelé,

Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!  

Misijní klubko

Misijní klubko a zázraky

MISIJNÍ KLUBKO

Když jsme se v září roku 2017 poprvé sešli na přerovském Misijním klubku, netušili jsme, co nás čeká. Věděli jsme jen, že chceme pomáhat dětem, které nemají to štěstí a nežijí v blahobytu, který máme my. Pán Bůh nenechal náš dobrý úmysl bez požehnání a dějí se zázraky.

Přečetli jsme a doporučujeme

Radost z Boha: Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě

PŘEČETLI JSME A DOPORUČUJEME

Marek Vácha

 

„Tato knížka určitě není pro přípravu biřmovanců dostačující. Není to ani převyprávěný katechismus. Není to nic, co byste předtím nevěděli, pokud jste dávali pozor v hodinách náboženství, chci jen tu a tam nějakou větu z katechismu nebo evangelia podtrhnout, a vlastně nic víc“ (z úvodu knihy).

24. farní ples v Přerově

Městský dům

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v Přerově v 8:00 a 18:30

Úvodník - prosinec 2018

Umění očekávat

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku