Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Karneval pro děti

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v Přerově:

ráno v 8:00 a večer v 18:00

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá svátku Uvedení Páně do chrámu

Předmostí, kostel

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku