Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 22. dubna 2018

Dnes je 4. neděle velikonoční. V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, ve středu svátek sv. Marka. Příští neděle je 5. velikonoční.

- Kurz pastoračních pomocníků 2018/2019 – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, nejen pro ty, kdo chtějí vykonávat nějakou službu. Asi 16 sobot po 6 vyučovacích hodinách (8.30 – 14.00).

 

Společné

- V sobotu 28. dubna se koná v Olomouci v katedrále sv. Václava děkanátní pouť za obnovu rodin a nová a kněžská povolání. Začátek v 15.00, v 17.00 mše svatá.

- Farní pouť do Křtin se koná v sobotu 19. května, navštívíme při ní hrob P. Jaroslava Kalába. Je to letos 20. výročí jeho úmrtí. Odjezd v 8.30 od kostela, cena za dopravu 160 Kč.

- Připravuje se pouť do Hejnic s prohlídkou lázní Libverda. Uskuteční se 16. června, odjezd z Kojetína ve 4.30, cestovné asi 490 Kč.

 

Kojetín

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, byla 7.986 Kč.

- V úterý v 18.00 mše svatá v Uhřičicích.

- Ve čtvrtek mše svatá v 9.00, odpolední adorace nebude.

- V pátek ve 13.00 pohřeb p. Josefa Zavřela. R.I.P.

- V pátek v 19.00 úklid kostela.

 

Křenovice

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, byla 1.230 Kč.

 

Měrovice nad Hanou

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, byla 2 189 Kč.

 

Polkovice

 

 

Farnosti/organizace: