Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 16. září 2018

Dnes je 24. neděle v mezidobí. Ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků, v pátek svátek sv. Matouše. Příští neděle je 25. v mezidobí.

- Kurz pastoračních pomocníků začíná 22. září v 8.30. Určen je všem, kteří se chtějí vzdělávat ve víře, a je přínosem pro ty, kdo ve farnosti vykonávají nějakou službu. Kurz obsahuje 16 sobot od 8.30 do 14.00. Doposud je přihlášeno 25 lidí, stále je možné se přihlásit.

- Připomínám petici, aby ústavní činitelé, přijali zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Petiční arch k podpisu najdete vzadu v kostele. Prosím, vypište a podepište se propisovací tužkou, jinak je vaše podpora zbytečná.

- V Němčicích začne v neděli 30. 9. v 17.00 seminář obnovy v Duchu svatém. Na faře v Němčicích obdržíte celý program konání tohoto kurzu prohloubení duchovního života. Jde o osmitýdenní seminář, v němž jsou jednak probírána základní témata vedoucí k zosobnění víry, tak také se zde učíme modlitbě vyplývající z četby Písma svatého. Jde o cestu a snahu otevírání se vedení Božímu v osobním životě. Součástí semináře bude možnost vykonat si generální zpověď či promodlit věci osobního života, které je třeba uzdravit. Tento seminář probíhal minulý rok v Křenovicích!

 

Společné

- V úterý v 16.00 mše svatá ve Stříbrnicích.

- Příští neděli poděkujeme za letošní úrodu.

- Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.

- V sakristii je možné si zakoupit svatohostýnský stolní kalendář na rok 2019, stojí 50 Kč.

 

Kojetín

- Ve středu ve 13.00 se zde rozloučíme se + Pavlem Lavrincem.

- Ve čtvrtek adorace od 15 do 16 hod.

- V pátek na faře začíná výuka náboženství (13.00, 14.00).

- V sobotu nebude večerní mše svatá.

 

Křenovice

- Ve středu 26. září začíná na ZŠ výuka náboženství (13.00).

 

Měrovice nad Hanou

- Ve středu 26. září začíná na ZŠ výuka náboženství (14.00 a 14.30), prosím o přihlášení dětí.

 

Polkovice

 

 

Farnosti/organizace: