Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 17. února 2019

Dnes je 6. neděle v mezidobí. V pátek svátek Stolce sv. Petra, v sobotu památka sv. Polykarpa. Příští neděle je 7. v mezidobí.

- Při hledání budoucích povolání upozorňuji na vzniklou odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži s učňovskými obory (s možností později získat maturitu) lesní mechanizátor, opravář lesních strojů, zemědělec farmář, zahradník – pro pěstování lesa, pro okrasné zahradnictví a pro vinohradnictví a vinařství.

- Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo pastoračního asistenta pro náš děkanát Přerov. Jeho úkolem bude podporovat farní aktivity a dobrovolné spolupracovníky ve všech farnostech našeho děkanátu.

- Přerovská farnost pořádá ve dnech 25. – 28. 4. (po Velikonocích) pouť do Čenstochové, Líchně (3. největší chrám na světě), do Varšavy – baziliky Panny Marie Královny Polska (hrob bl. Jiřího Popieluszky). Cena poutního zájezdu je 2.800 Kč, přihlášku zálohu je nutné odevzdat do 24. 3.

- New York. V otevřeném listu k věřícím newyorské arcidiecéze kardinál Timothy Dolan pranýřuje nově schválené potratové zákony. Podle těchto norem může být ve státu New York potrat vykonán až do chvíle porodu a lékařský personál nemá nárok na uplatnění výhrady svědomí před výkonem takto morbidního činu. Ruší dokonce jakoukoli ochranu pro děti, které se po interrupčním zákroku narodí živé.

 

Společné

- V úterý v 16.00 mše svatá ve Stříbrnicích.

- Příští neděli sbírka Haléř sv. Petra.

 

Kojetín

- Ve čtvrtek mše svatá v 9.00 v Domě sv. Josefa.

- WC v přístavbě MŠ je již k dispozici.

 

Křenovice

 

 

Měrovice nad Hanou

- Chci poděkovat brigádníkům za pomoc opravy fary v Kojetíně.

- V sobotu 23. 2. zde chtějí uzavřít manželství Tomáš Pompa z Měrovic nad Hanou a Denisa Oráčková z Jakuba (Slovensko).

 

Polkovice

- Příští mše svatá bude 16. 3. v 16.45.

- Mše svatá na Velikonoce 21. 4. bude ve 12.00, anebo v 10.30, podle toho, jak se podaří domluvit s kněžími z Přerova.

 

Farnosti/organizace: