Ministrantská schůzka

Často slýcháme v ohláškách, že bude schůzka ministrantů. Mnozí možná neví, co si pod tímto názvem vůbec představit. Snad bychom se mohli pokusit vysvětlit si, o co jde.

Začněme tím, kdo je to vlastně ministrant. Jedná se o člověka, tradičně spíš mužského pohlaví, který přisluhuje knězi u oltáře, aby podržel, přinesl, podal, co je potřeba k liturgii tak, aby kněz nemusel pobíhat po presbytáři a mohl se plně věnovat slavení liturgie. Když si vezmeme, o co při mši svaté jde – že se na oltáři odehrává nekrvavým způsobem Ježíšova vykupitelská oběť na kříži – dalo by se říct, že ministrant je takovým učedníkem, téměř apoštolem, který je Ježíšovi nablízku při jeho spasitelném díle. Navíc se při mši svaté stává chleba a víno Tělem a Krví Pána Ježíše. Tedy Ježíš sám, osobně přichází a je přítomný ve společenství věřících, slavících mši svatou. A ministrant má to privilegium být nejblíže, pomáhat zajistit potřebné zázemí. Může být bezprostředním spolupracovníkem na Božím díle, na Ježíšově vykupitelské oběti.

V Přerově máme svým způsobem raritu, neboť zde vidíme ministrovat malé kluky, náctileté, dospělé i starší muže. Kolem oltáře se tak pohybují všechny věkové kategorie. Ve většině farností je to spíše výsada malých kluků. To má několik možných vysvětlení. Starší prostě nejsou, anebo se jim nechce něco dělat, nechtějí se „vystavovat“ před zraky celé farnosti; vždycky to dělali ti malí; ale také třeba duchovnější důvod – starší nepotřebují tolik aktivit k tomu, aby udrželi pozornost, a skrze aktivitu se děti lépe dostávají k chápání vysoce duchovních skutečností, které se na oltáři odehrávají. Možná ne úplně scestnou by mohla být motivace slovy Pána Ježíše: „Nechte maličké přicházet ke mně“.

Jestliže se tedy ministranti téměř dotýkají obrovského tajemství Ježíšovy přítomnosti mezi námi, je třeba, aby byli také vedeni, jak správně prožívat mši svatou. Je třeba se naučit, jak se pohybovat kolem oltáře, jak používat různé věci a knihy, aby mohli být platnými pomocníky a svým způsobem i ozdobou liturgie. Je také nutné formovat myšlení a víru ministrantů, aby jejich činnost u oltáře nesklouzávala k pouze technickým úkonům a splnění si nezbytné povinnosti nedělní přítomnosti na mši poněkud atraktivnějším způsobem, ale aby se právě skrze tuto technickou pomoc dostávali blíže k duchovnímu pohledu na tajemství mše svaté. Aby se jejich fyzická blízkost s Pánem Ježíšem proměňovala také v blízkost rozumu a srdce.

K tomu je však potřeba vychovávat, pomáhat, doprovázet. Formy jsou pak různé a je jich víc. Samozřejmě nezbytná je účast na mši svaté. Dalším důležitým faktorem je výchova v rodině – proč vlastně kluci chodí k oltáři, jaký pohled na to mají rodiče, zdali je to pouze další aktivita vedle šachů, florbalu a lítání po venku, nebo zda jde o něco víc. A pak jsou zde také schůzky ministrantů a různé společné aktivity, které mají kluky vést k tomu, že jich je víc, kteří jdou podobným směrem. Na schůzce je možné si obšírněji vysvětlit právě ty technické věci, které vychází z logiky slavení, na což však při mši svaté u oltáře není ani vhodný prostor, ani čas. Dále je zde prostor, jak formovat svou víru a jak se učit přijímat Boha do svého každodenního života. Kluci mohou zakoušet, že Bůh není zavřený pouze v kostele, že Ježíš není přítomný jen při mši svaté, ale učí se zvát Ježíše i do dalších aktivit, her, zábav a učí se chápat, že Ježíšovo „kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ nespočívá o špehování a dozoru, ale o Ježíšově touze být s námi. Být, radovat se, hrát si, žít. Učí to kluky, co vlastně znamená, „být spolu“ v Ježíšově jménu. Že zde nejde jen o odříkávání jednotlivých modliteb, o klečení či stání v kostele, ale o vědomí, že nás něco spojuje. Něco krásného, velkého, nás přesahujícího. A to je víra v jednoho Boha a jeho Syna Ježíše Krista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Libor Churý

Druhy obsahu: