Noc kostelů 24.05.13

Kaple sv. Jiří               kaple otevřena od 20:00 do 22:00 

20:00 – 20:30    Možnost soukromé prohlídky a ztišení

20:30 – 21:15    Střípky z historie kaple s paní Z. Mollinovou

21:15 – 22:00    Možnost soukromé prohlídky a ztišení

 

Kostel sv. Michala        kostel otevřen od 19:00 do 23:00 

19:00 – 19:30    Možnost soukromé prohlídky a ztišení

19:30 – 20:15    Střípky z historie kostela s paní Mollinovou

21:00 – 21:45    Varhany a žestě – duchovní hudba

                         v podání netradičního kvarteta

22:00 – 22:45    Radostná zpráva

                        Čtení evangelia podle Marka

 

Kostel sv. Vavřince    kostel otevřen od 18:00 do 24:00 

18:00 – 18:25    Chvalme Boha s nejmenšími

                        Vystoupení dětí z CMŠ v Přerově

18:30 – 19:15    Komentovaná mše svatá

                        S hudebním doprovodem scholy dospělých

19:30 – 20:30    Zpíváme Bohu

                        Pásmo přerovské dětské scholy Boží Bang

21:00 – 21:30    Duchovní hudba

                        Pásmo v podání pěveckého sboru Vokál

21:30 – 22:15    Střípky z historie kostela s paní Mollinovou

23:00 – 23:30    Teologické vtipy s výkladem

                        Vybírá a vykládá pan děkan Pavel Hofírek

23:30 – 24:00    Eucharistická adorace

 

Kostel sv. Maří Magdalény v Předmostí

kostel otevřený od 19:00 do 23:00

19:00                Zahájení

19:10 – 19:40    Zpívej Aleluja

                        Zpívá dětská schola farnosti Předmostí

20:00 – 20:45    Střípky z historie kostela

21:00 – 21:45    Radostná zpráva

                        Četba evangelia podle Lukáše

22:00 – 23:00    Zpěvy z Taizé

Meditativní slovo a zpěv v podání farního sboru

Kostel Českobratrské církve evangelické

kostel otevřený od 18:00 do 24:00

18:00 – 18:10    Úvodní slovo na zahájení faráře Petra Kulíka

18:10 – 18:20    Noe a archa plná zvířátek - Mim V. Dostál

18:30 – 19:30    Křesťanské songy: klasické í moderní

                        vystoupení evangelíků z různých koutů

19:30 – 19:40    Noe a archa plná zvířátek - Mim V. Dostál

20:00 – 21:00    Koncert ADD Gospel Přerov

21:15 – 22:00    Prohlídka kostela s průvodci

22:00 – 22:45    Vystoupení Pěveckého sboru Vokál Přerov

23:00 – 24:00    Promítání filmů : Dva bratři; David a Goliáš; Vzkříšení dcery Jairovy

V průběhu večera se můžete těšit také na různé workshopy.

 

Sbor Jana Blahoslava 

kostel otevřen od 18:00 do 23:00

18:00 Zahájení Noci kostelů v Církvi československé husitské

18:10 – 19:10    Koncert Pěveckého sboru Gymnázia J.Škody

19:10 – 19:45    Melodie a příběhy ze života

19:45 – 20:00    Jak žije náš sbor - prezentace fotek z církve

20:00 – 21:00    Církev bratrská - Písně a chvály

21:00 – 21:15    Pošta do nebe - Modlitby za město

21:15 – 21:30    Jak žije náš sbor - prezentace fotek z církve

21:30 – 22:30    ADD Gospel - Koncert

22:30 – 23:00    Andělské postřehy - Zamyšlení na závěr Během večera připraveno občerstvení pro unavené poutníky.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Horní Moštěnice          kostel otevřen od 18:00 do 23:00 

18:00 – 18:45    Mše svatá
18:55 – 19:00    Úvodní slovo faráře P. Bedřicha Horáka

19:00 – 19:30    1. vystoupení chrámového sboru

19:30 – 20:00    Z historie kostela - paní Marie Špalková - 1.

20:00 – 20:30    Koncertní vystoupení

20:30 – 21:00    Prohlídka s průvodci

21:00 – 21:30    Z historie kostela - paní Marie Špalková - 2.

21:30 – 22:00    2. vystoupení chrámového sboru

22:00 – 23:00    Prohlídka s průvodci

23:00                Zakončení

V průběhu večera bude běžet smyčka fotografií dokumentující opravy kostela

V mezičasech bude možnost prohlídky kostela s průvodci 

Druhy obsahu: