Dopletná 2013

V sobotu 11. května v 9 hodin se setkalo 56 žen, pletařek obvazů pro nemocné leprou, v restauraci Pegas v Přerově. Přivítal nás pan ing. Výleta z Kyjova. V Čechách a na Moravě plete obvazy celkem 700 žen. Hotové obvazy se posílají poštou na 34 adres do Indie, Nepálu, Zambie, Ethiopie, Siera-Leone, Burundi, Tanzanie, Ugandy, Libérie, Nigérie a Kamerunu. V roce 2010 bylo posláno 60 balíků, v roce 2011 už 104 balíků a v roce 2012 celkem 154 balíků obvazů. Jeden balík váží 16 až 20 kg. Z cílových zemí přicházejí dopisy s poděkováním, což potvrzuje, že zásilka došla k adresátovi. Plete se na 158 místech, nejvíce v Olomouckém kraji (celkem 80 žen), na Ostravsku a Kyjovsku. Příze se nakupuje v textilce v Litvínově z bavlny, která se dováží z Indie. Na poštovné bylo předáno od Charity Olomouc a Krajského úřadu celkem 135 tis. korun, což je 1/3 ceny poštovného. Další finance zajistili sponzoři a drobní dárci. Od Ministerstva zahraničí bylo poukázáno 90 tis. korun.

Pletařky přišel pozdravit Mons. Vojtěch Šíma, vyřídil pozdrav a poděkování od otce arcibiskupa Jana Graubnera, povzbudil nás a popřál hodně zdraví a sil do další záslužné práce, která pomáhá zmírnit bolesti lidem v dalekých zemích.

Po společném obědě, posezení u kávy a různých dobrotách, které přítomné ženy přichystaly, proběhla beseda a dotazy na pana Výletu, které se šarmem mu vlastním zodpověděl. Ženy měly možnost předat hotové obvazy a zakoupit si přízi. Se slibem „Za rok na shledanou“ jsme se rozešli nebo rozjeli do svých domovů.

Kdo by se chtěl zapojit a nemůže plést, může přispět jakoukoliv finanční částkou na přízi, nebo poštovné. Za Vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať!“

Žofie Kornelová

Druhy obsahu: