Jaro v přerovské mateřince

Rozesmáté obličeje budoucích prváčků, kteří se těší do prvních tříd různých přerovských škol, jsme viděli po zápisech do základních škol. Někteří se těší za svými kamarády z vyšších tříd, jiní na známé paní učitelky. Letos nám odejde ze školky 9 dětí do prvních tříd. Brzy proběhl také zápis dětí do mateřských škol, také do naší mateřinky. Letos přišlo k zápisu 25 dětí, ze kterých bylo přijato 9 na uvolněná místa po předškolácích.

Zveme všechny maminky dětí, rodiny i farníky na vystoupení dětí v neděli 11. 5. k příležitosti Dne pro rodinu. Děti si připravují krátké vystoupení.

Přerovská mateřinka se společně se všemi školami a školkami na území města Přerova zapojila do soutěže ve sběru papíru, kdy vítězná školka může získat velmi pěkné věcné odměny a současně všechny školky dostanou peníze z nasbíraného papíru pro svou potřebu. Tedy z každého kilogramu papíru dostaneme 1,50,-Kč a ještě máme možnost získat odměnu. Celkové množství papíru se přepočítává na počet dětí, které navštěvují školku, proto má možnost vyhrát i malá školka, jako jsme my. Proto prosím všechny, kteří nám chtějí pomoci s odevzdání jakéhokoli množství papíru do sběrného dvoru s potvrzením o tom, že je pro Církevní mateřskou školu v Přerově. Tento doklad můžete odevzdat do školky do konce května, kdy bude soutěž ukončena. Všechny finanční prostředky z této soutěže budeme shromažďovat na opravu zahradního domku a zdi na školní zahradě.

Na školní zahradě nám přibyla dvě houpadla, ze kterých se děti těší. – viz foto.

            Iveta Frýdková

Druhy obsahu: