Světec měsíce

Blahoslavená Teresia Bracco

Narodila se 28.2. 1924 v Santa Giulia di Dego, v diecézi Acqui v severní části Italie, do chudé, ale zbožné rodiny. Měla devět sourozenců, dva z nich ale brzy zemřeli. Rodiče se s dětmi každý večer modlili růženec a některá ze starších dívek četla z Bible. Terezie prokazovala velkou úctu Panně Marii písněmi i modlitbou. Do farního kostela docházela několik kilometrů každé ráno na mši svatou a po ní setrvávala v adoraci uchvácena tajemstvím, které ji formovalo. V době dospívání začala usilovně pracovat, cvičila se v pokoře a v sebeovládání svých slov. Půjčovala si duchovní literaturu a v době přípravy na biřmování se jí ze světců zalíbil Dominik Savio, zejména pro slova: „Raději smrt než hřích.“

Od podzimu 1943 se v lesích u Acqui skrývali partyzáni. U Santa Giulia došlo 24. 7. 1944 k boji mezi nimi a Němci. Druhý den se Němci pro utrpěnou porážku přišli mstít sedlákům, o nichž se domnívali, že spolupracovali s partyzány. Na bezbranné vesničany přišli znovu 28. 8. Stříleli a drancovali. Přitom si vybrali tři nejhezčí dívky. Jeden odtáhl Terezii Braccovou do lesa a pokoušel se jí znásilnit. Ta se usilovně bránila s opakováním oblíbených Dominikových slov. Voják ji proto dvěma ranami z pistole zastřelil. Bylo jí 22 let.

Při blahořečení této mučednice čistoty 24. 5. 1998 papež Jan Pavel II. připomněl, že její odvážný postoj byl důsledkem nezlomné vůle zachovat věrnost Kristu ve shodě s rozhodnutím, které nejednou vyslovila. Když jí ve vesnici říkali, co jiné dívky postihlo od vojáků, bez zaváhání odpověděla: „Volím raději smrt než zneuctění.“ A papež dále mladým připomenul, aby se „od ní učili víře potvrzované v každodenním životě, morální soudržnosti, která nezná kompromisy a odvaze obětovat - je-li to zapotřebí - i život na obranu hodnot, které mu dávají smysl.“        tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: