Jen tak ve stručnosti - červen 2014

Závěr školního roku

     Mše svatá pro školní děti s předáváním vysvědčení z náboženství bude v kostele sv. Vavřince ve středu 18. června 2014 v 17:30 hodin. Po mši svaté bude následovat táborák na farní zahradě. Výlet pro děti bude ve středu 25. června, viz strana 3.

     Posezení pro spolupracovníky farností Přerov a Předmostí bude ve čtvrtek 3. července 2014 v 18:00 na farní zahradě. Zveme všechny, kdo nám ve farnostech jakkoliv pravidelné pomáhají včetně lektorů a zpěváků a také ty, kdo nám v končícím školním roce pomohli i jen jednorázově při brigádách apod. Všem děkujeme za pomoc.

 

Pramen pod nemocnicí

     První část opravy pramene, přítoku vody, bude stát 35.000,- Kč. Tyto práce chceme nechat udělat co nejdříve. Druhá část, odvod vody -kanalizace, bude mnohonásobně dražší a nevím, jestli se podaří udělat ještě tento rok. Dosud farníci darovali na opravy více než 17.000,- Kč. Prosíme o další pomoc. Děkujeme.                              P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: