Stránka pro mládež

Pozdrav z Teologického konviktu

Milí čtenáři, srdečně Vás zdravím.

Teologický konvikt je společenství, v němž se uchazeč o kněžství rozhoduje, zdali jde správnou cestou podle Boží vůle. Zkouší, zdali je schopen zvládnout studium na Teologické fakultě. V tomto roce se také snaží žít přátelský život s ostatními studenty konviktu, protože ne každý vzešel z běžného rodinného prostředí. Letos se za celou Českou republiku přihlásilo 28 zájemců o kněžství, z toho 11 z arcidiecéze olomoucké.

 

Jmenuji se Pavel Fiala a pocházím z obce Křtomil. Tato obec leží mezi městem Bystřice pod Hostýnem a městysem Dřevohostice. Moje maminka i tatínek jsou dobrými katolíky, proto bylo o moji víru vzorně postaráno již od malička. Významnou roli v mém životě sehrál otec Artur Górka.

Vychodil jsem Základní školu v Dřevohosticích a v letošním roce jsem odmaturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na této škole jsem zažil velmi zajímavé a mnohdy i humorné chvíle. Jelikož chci plnit Boží vůli, a již od osmé třídy základní školy cítím povolání ke kněžství, rozhodl jsem se podat přihlášku do Teologického konviktu. Myslím si, že povolání je něco jemného, ale zároveň silného, že může změnit životní cestu nejednoho mladého člověka.

Dá-li Pán Bůh, v příštím roce nastoupím na Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. K tomu ale potřebuji Vaši modlitbu. Denně myslím na svou rodinu, milé farníky z Dřevohostic, i na každého, kdo se za mě modlí. Nechám se vést, abych mohl vést druhé ke Kristu. Nyní jsem obdarováván, abych jednou mohl i já dávat. Přeji všem čtenářům časopisu Slovo vše dobré.                                                                        Pavel Fiala

 

Ministrantská pouť v Kroměříži

Obvykle jednou za dva roky se koná ministrantská pouť, tentokrát byla ve městě Kroměříži. Již když jsme vjížděli do centra, nám okolnosti napovídaly, že se nebude jednat o ledajakou akci. Přesvědčit jsme se o tom mohli ihned u zápisu v nádvoří Arcibiskupského gymnázia, kde byly doslova davy ministrantů, kněží a organizátorů. Důkazem toho bylo i slavnostní procesí v počtu 484 ministrantů a na 40 kněží, v čele samozřejmě s arcibiskupem Janem. Mnozí z ministrantů měli na ministrantském oblečení obléknuto ještě rytířské, jelikož se celá pouť nesla v duchu rytířských ctností. Mnohým rytířským dovednostem se mohli ministranti přiučit během zábavného programu, který byl pro ně připravený až do čtyř hodin odpoledne. Ministranti si mimo jiné vyzkoušeli rytířské oblečení, které si museli nejdříve zasloužit znalostí novozákonních podobenství nebo uchránit vlastní vlajku před protivníky, či katapultem zničit pevnost nepřítele a mnoho dalších disciplín. Celá akce byla okořeněná prohlídkou policejních, hasičských či vojenských vozů a výbavy, a také jsme si mohli prohlídnout nejen zevně ale i zevnitř nejmodernější kombajn. Celý program byl ukončen společnou adorací, vyhlášením vítězů celoroční ministrantské soutěže, ale také motivací do dalšího ročníku. V následující soutěži půjdeme po stopách dona Bosca (více info na: www.ministranti.info). Na závěr jsme se, ministranti z Přerova, nechali vyfotit a rozloučili se s Kroměříží. Celý den bylo krásné slunečné počasí, které umocnilo příjemnou atmosféru a skvělou organizaci celé akce. Vedoucí na ministrantském turnuse na Arše v Rajnochovicích    Víťa Adamík

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: