Přečetli jsme a doporučujeme

Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl                     František Lukeš

P. František Lukeš působil v Hradecké diecézi a na stránkách našeho časopisu jsem již představil jeho dvě knihy („Celý život jsem se učil a stejně jsem propadl“, „Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout“). Tato kniha vznikla z dopisů jeho přátelům, a také jako soubor jeho zamyšlení vycházejících v Poděbradských listech od května 1991 do května 1993. Všímá si mimo jiné i určité únavy, netrpělivosti a obav, které se nejen tehdy počátkem devadesátých let projevovaly v naší společnosti, že nic nejde tak snadno a rychle, jak jsme si představovali. Upozorňuje na to, že je třeba také obnova mravní, duchovní. Zamýšlí se také nad tehdy nepředstavitelným stavem (dnes pro nás normálním) rozdělení Československa. Ve svých dopisech se věnuje jak tehdejší společenské situaci, tak také svému dětství a mládí. „Hlad jsme nikdy neměli, kus chleba byl vždycky, třeba i suchý. Někdy nám dal tatínek korunu na salám, o ten jsme se dělili všichni. Byl to opravdu nepatrný kousek. K němu jsme snědli i několik krajíců chleba. Jinak byla denně káva a chleba, třeba s margarinem nebo sádlem. Maso bylo sotva jednou týdně.“ V jednom dopise popisuje svou zkušenost s nemocí a pobytem v nemocnici. Přináší mnoho zajímavých a podnětných myšlenek, např. „Někdy si člověk myslí, že všechno překoná sám, ale opak je často pravdou. Pro mne byla tato nemoc skutečně vysokou školou života. Člověk musí prodělat i nemoc, aby byl moudřejší. Vrátil jsem se z nemocnice jako jiný člověk.“ „Člověk si někdy přivodí nemoc sám špatnou životosprávou. Člověk nesmí přepínat své síly a všechno musí brát s rozumem. Viděl jsem, že kuřáci prodělávají všechno mnohem hůře. Poznal jsem tam lidi, kteří v těžké nemoci cigarety proklínali. A přec dnes vidíme, že mladí lidé tolik kouří a navíc i děvčata. Člověk musí vlastně neustále pamatovat na své zdraví. Jeho cenu si uvědomí právě v nemocnici.“

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2014, má 132 stran, doporučená cena 139,- Kč. Je možno si ji zakoupit v naší farní prodejně. Přeji hezké čtení.

Já jsem vzkříšení a život   Modlitby za zemřelé

V roce 2006 vydalo nakladatelství Paulínky malou brožurku, která se nám může stát průvodcem v prvních osmi listopadových dnech, kdy zvláště pamatujeme na naše blízké zemřelé modlitbou a návštěvou hřbitovů, a také v nejbližších dnech při úmrtí někoho, kterého chceme doprovázet svou modlitbou. Pobožnost je možné použít jak při osobní modlitbě, tak při modlitbě ve společenství. Modlitba některého z biblických zpěvů na úvod nám pomůže ztišit se a obnovit svou víru v Hospodina, jenž neopouští ty, kdo v něho doufají. Pokračujeme čtením Božího slova na příslušný den. Po krátkém rozjímání předložíme Pánu své prosby. Je možné je formulovat vlastními slovy, nebo použít uvedené přímluvy. Na závěr se pomodlíme modlitbu Otče náš, závěrečnou modlitbu z příslušného dne a modlitbu „Odpočinutí věčné…“

Připojeny jsou i podmínky pro získání odpustků pro duše v očistci a několik modliteb za zemřelé. Přeji duchovní užitek z této knihy.                                                                         

Jaroslav Branžovský

Zaměření: 
Druhy obsahu: