Za přátele myslivosti a koní

„Náš pan farář dp. P. Mgr. Radek Sedlák každým rokem zajišťuje ve své farnosti v Troubkách- Henčlově a Bochoři tradiční svatohubertské slavnostní bohoslužby „Za přátele myslivosti a koní“ – konané ve farním kostele, zasvěceném sv. Markétě.

O letošní – 33. neděli v mezidobí (16. 11. 2014) – reprezentovalo Místní myslivecké sdružení v Troubkách kolem třiceti uniformovaných myslivců, včetně jejich manželek, chovatelů ušlechtilých plemen koní a devítičlenného sboru trubačů (oktetu) – kteří doprovázeli bohoslužbu překrásnými intrádami v interiéru kostela, ale také po mši svaté v parčíku vedle chrámu Božího.

Po hubertské bohoslužbě požehnal pan farář sedmero koním i žokejům, shromážděným před památníkem, zbudovaným v sousedství farního kostela místním občanům – vojákům, padlým na všech frontách 1. světové války. I zde jim trubači vzdali čest a uctili tak památku svých někdejších spoluobčanů.

Díky iniciativě místního duchovního – patera Radka Sedláka – připravuje se „malá“ i „velká“ kostelní schola vystoupit v hereckém i verbálním programu na Štědrý den t. r. – na „Vánoční dětské bohoslužbě“ – v interiéru místního kostelíčku, ale též na tradičním „Živém Betlému“, uvedeném na vánoční scénce v rámci misijní činnosti troubeckých farníků.

Autor této noticky vzdává vřelé díky všem zain-teresovaným na shora zmiňovaných akcích, a těší se na své první Vánoce, strávené letos již jako řádný občan této hanácké dědiny…“

Po skautsky „Vždy jen s modrou oblohou!“ zdraví oldskaut ALBI z „Jižního Klondajku II Troubek“ a terciář SFŘ Přerov        František Cigánek

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: