Jen tak ve stručnosti

PF 2015

     Do nového roku 2015 přeji všem čtenářům našeho časopisu na prvním místě živou víru a pevnou jistotu, že nás neustále životem provází laskavý pohled našeho Boha.

     Také přeji dostatek naděje a důvěry, že nás Bůh obdarovává každý den znovu a znovu. Třeba jen malými obyčejnými věcmi a setkáními, ale také ty jsou dostatečným důvodem k radosti a vděčnosti. Povzbuzuji založit si sešitek, kam si takové malé radosti každého dne můžete zapsat a později se k nim znovu vracet. Já jsem to zkusil v minulém roce a byl jsem mile překvapen, kolik radostných momentů jsem během roku zažil. Bylo jich víc než 365.

 

Poděkování a ohlédnutí za rokem 2014

     Děkuji všem, kdo jste v minulém roce naše farnosti podpořili svými modlitbami, svojí konkrétní pomocí nebo svými finančními dary. Vám všem Pán Bůh zaplať.

     V minulém roce proběhla první část opravy kaple sv. Jiří v hodnotě 657.000,- Kč a jednalo se hlavně o opravu vnější fasády kaple. Děkuji za finanční pomoc Ministerstvu kultury 200.000,- Kč, Olomouckému kraji 200.000,- Kč a Statutárnímu městu Přerov 185.000,- Kč. Pokud se podaří získat dotace také v tomto roce, tak budou opravy kaple pokračovat.

     Z menších oprav: Na faře v Přerově pořízení nových vstupních dveří. V kostele na Šířavě modernizace ozvučení. První část opravy pramene pod nemocnicí. V Předmostí oprava schodů na faru, nový koberec v presbytáři, výměna reflektorů v presbytáři, oprava krovů střechy na faře, modernizace ozvučení v kostele.

     V rámci restitucí nebylo dosud našim farnostem vráceno nic. Změna financování církví se zatím našich farností nijak nedotkla. Účetní přehled hospodaření farností by měl vyjít v březnovém čísle časopisu. Do nového roku v obou farnostech vstupujeme s plusem a máme finanční prostředky na drobné opravy a na provozní výdaje.

     O Velikonocích bylo pokřtěno šest dospělých. Od listopadu je farní prodejna a knihovna otevřena každý den. Od září začala setkávání pro evangelizaci, při kterých vznikla myšlenka podělit se o zkušenosti života víry, jak se více dočtete na straně tři.

 

Různé

     Vstupenky na farní ples se letos budou prodávat až do plesu v naší farní prodejně a nikoliv v předprodeji Městského domu. Zatím stále visí otazník nad organizací Dne rodin v Čekyni.                                     P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: