Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

Každý občas navštívíme lékaře. Může jít o situaci, kdy jsme nemocní, nebo lékařské prohlídky, ať již doporučené, nebo povinné (dané zákonem, nebo nařízené v práci). Často nad tím ani nepřemýšlíme, považujeme to za běžnou věc. Pokud někdy sledujeme zprávy v televizi a dalších sdělovacích prostředcích, zaznamenáme také různé hodnocení zdravotnictví, systému péče o zdraví. Kniha P. Piťhy je shrnutím úvah o podstatě a principech jednání v jedné oblasti osobního a společenského života. Autor uvádí postupně historické souvislosti, které se týkají zdravotní péče a její organizace, i co přinesl vývoj během lidských dějin. Poukazuje na nebezpečí všech systémů, kterým je jejich nepřirozenost. „Přirozený je řád, který poznáváme v nejrůznějších organismech. Systém buď funguje, nebo také nefunguje. Protože ho tvoří omylní lidé, může být v různé míře chybný. Pak začne překážet a je-li silný, deformuje řád dění, které zvnějšku řídí. To pak vede k životu ve dvou světech. Skutečný svět a svět papírový, svět hlášení výkazů a kontrol.“ Autor se nevyhýbá ani nepříjemným tématům jako např. eutanazie a ukončení těhotenství. Poukazuje na odlidštění, ke kterému ve zdravotnictví dochází. Pacient je diagnózou, klientem (říkat zákazník se nehodí) a lékař zaměstnancem. Autor si všímá také chyb, kterých se dopouštějí jak pacienti, tak také lékaři. Kniha je psána s lehkým nadhledem a dobře se čte. Odpovědnost má nejen lékař, ale také pacient. Zajímavá je také myšlenka, že čím více se vytrácí obyčejná lidská mravnost a slušnost, potřebujeme další a další vyhlášky. Na závěr několik doporučení: Vždy ve zdravotnících a pacientech vidět a ctít člověka. Být zodpovědný za své zdraví. Nežádat nemožné. Uznat, že na světě nejsem sám, že tu jsou i jiní a ti tu nejsou jen k tomu, aby se mnou ve všem souhlasili, obdivovali mne a sloužili mi. Atd. Kniha vyšla v nakladatelství Poustevník v roce 2014.                     Jaroslav Branžovský

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: