Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Život v Teologickém konviktu v Olomouci je jiný než běžná studijní praxe jakéhokoliv studenta vysoké školy. Chtěl bych Vám tedy přiblížit denní řád a aktivity, kterých se účastníme.

Týdenní program konvikťáka, tedy člověka, který se rozhoduje, zdali se bude intenzivně připravovat na kněžství, začíná většinou v 6:45 hod. v kapli sv. Jana Sarkandera ranními chválami, rozjímáním a mší svatou. Po snídani nás čeká dopolední vyučování. Své vzdělání si rozšiřujeme katechismem, latinou, angličtinou nebo italštinou, duchovní literaturou, spiritualitou, filozofií, biblistikou a liturgikou. Přesně ve 12 hod. začíná v naší kapli společná modlitba Anděl Páně. Po obědě většinou následuje osobní volno. V 15 hod. nám začíná samostudium, které končí večeří. Ideálně v každé volné chvíli bychom měli číst duchovní literaturu. V seminární knihovně si každý může vybrat právě tu knihu, která jej posune vpřed v životě s Bohem. Večer je obvykle modlitba růžence a adorace. V úterý a ve čtvrtek si program tvoříme sami. Tento večerní čas je vyhrazen pro přednášky na zajímavá témata, nebo jednoduše pro nějaké hry, záleží jen na nás, jak si tyto dva večery připravíme. Naši formaci mají ve svých rukou představení (2 kněží), kteří se zodpovědně starají o náš duchovní růst.

Studenti teologického konviktu mají každý rok příležitost strávit velmi pěkné chvíle v Dubu nad Moravou, a to při příležitosti hlavní pouti s názvem „Na Andílka“. Také jsem se jako pomocník zúčastnil ministrantského dne v Kroměříži. V listopadu jsme měli příležitost k navštívení hrobky habsburských monarchů a katedrály svatého Štěpána ve Vídni. Ve středu 3. prosince se v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci konala tradiční Mikulášská besídka, při níž bohoslovci prováděli pásmo zábavných vystoupení na různá témata. Jelikož jsme si nacvičili pěknou scénku, mohl jsem se této akce zúčastnit dokonce jako herec. Tato akce byla velmi pozitivně hodnocena všemi diváky.

Srdečně Vám děkuji za Vaši modlitbu. Každý den se snažím myslet na všechny, kteří mě podporují svou modlitbou. Přeji Vám požehnaný rok 2015.                        Pavel Fiala

 

Půlnoční pouť přerovské mládeže

Jako už tradičně se přerovská mládež rozhodla, poslední den roku 2014 strávit poutí na Svatý Hostýn. Na programu byla v 23.00 adorace, 23.45 Te Deum a o půlnoci mše svatá celebrována otcem arcibiskupem. Sešlo se sedm mládežníků a společně s bratrem jáhnem jsme o půl desáté večer vyrazili z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem k bazilice. Cesta probíhala v pořádku, nechyběla ani modlitba růžence, při níž jsme mohli rozjímat o uplynulém roce. Nahoře jsme byli o tři čtvrtě na jedenáct, a tak jsme ještě před začátkem adorace navštívili hostýnský hřbitov a věnovali krátkou modlitbu i nedávno zesnulému otci Chromečkovi. Bazilika před jedenáctou hodinou ještě nebyla zcela naplněná poutníky, a tak jsme získali i poměrně pěkná místa, po adoraci však začala praskat ve švech J. Tato pouť, kterou mnozí z nás zažili poprvé, byla společně se mší svatou pro nás krásným vstupem do roku následujícího.    Adam Shön

 

Vážení a milí rodiče našich milovaných táborníků,

rád bych Vám sdělil něco o víkendové potáborové akci, chystané pro Vaše děti v termínu 13. - 15. 2. 2015. Během roku se s dětmi sice potkáváme na mších a děkanátních akcích, ale abychom mohli být všichni navzájem jedno velké spole-čenství dětí a mládežníků, je potřeba se občas vidět i na delší dobu než pár hodin a něco si spolu zažít. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat i letos víkend, který chceme zaměřit na společné, příjemné, aktivní zážitky. Máme mezi sebou novou krev a tedy i nové nápady podložené obrovským nadšením. Důležité je, aby se účastnily pokud možno všechny děti, které již oslavily deváté narozeniny a byly letos či minulý rok na táboře. Mám na Vás všechny dvě prosby:

1.) Zkuste si prosím večer před dnem, kdy nám své dítě svěříte do rukou, udělat chvíli čas a upečte se svým dítětem něco dobrého - je důležité, aby na tomto uměleckém díle mělo svůj podíl.

2.) Vzpomeňte si na nás prosím v modlitbě, aby nám vyšlo počasí i program a všichni jsme tak na konci víkendu měli silné zážitky.

S přáním klidného a požehnaného roku 2015 Vám předem děkuje za modlitby                                             Filip Hutečka

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: