Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

V Tříkrálové sbírce 2016 se v přerovském regionu podařilo vybrat celkem 794 590,- Kč, což je o  34 tisíc víc než v loňském roce. Do sbírky se zapojilo celkem 161 skupinek tvořených z farníků a dětí z farností ze 41 obcí včetně Přerova.  Výtěžek všech skupinek z Přerova a příměstských částí činil 159 687,- Kč. Již tradičně se do sbírky zapojily příměstské části: Henčlov (13362,- Kč), Dluhonice (6297,- Kč), Čekyně (8710,- Kč), Vinary (6204,- Kč), Újezdec (2000,- Kč), Penčice (2315,- Kč), Žeravice (8898,- Kč), Popovice (7895,- Kč), Lověšice (6260,- Kč) a Předmostí (23012,- Kč).  Vybraná částka byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Po jejím přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65%. Zbývajících 35% použije Charita Česká republika na humanitární projekty u nás i v zahraničí. Oblastní charita Přerov chce finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace, dále na koupi pomůcek pro domácí hospicovou péči a na podporu charitní činnosti.  Oblastní charita Přerov děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových koledníků i všem, kteří pomohli s realizací sbírky. 

Příloha: 
Farnosti/organizace: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: