Citov: Zveřejnění zadávací dokumentace

 ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA  STŘEŠNÍ  KRYTINY  KOSTELA  CITOV“

 

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  CITOV, IČ 45180172, doručovací adresa .75104 ROKYTNICE č.130

 

Římskokatolická farnost Citov, děkanát Přerov, Arcibiskupství Olomoucké

 

podle § 48, odst.1 z.č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách v platném znění ,

se rozhodla uskutečnit výběrové řízení pro opravu střechy kostela sv.Jiří Citov formou zjednodušeného výběrového podlimitního řízení v rámci stavby „ Výměna střešní krytiny kostel Citov“.

 

Protože Římskokatolická farnost Citov nemá vlastní stránky, využívá nabídky Děkanátu Římskokatolické církve Přerov. a uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace.

 

Podle ustanovení § 48, odst.2 cit.zákona zašle zadavatel ty části zadávací dokumentace , které nejsou zde zveřejněny na portálu zadavatele, případnému zájemci na základě jeho písemné žádosti do 2 dnů po doručení jeho žádosti.

 

Zadavatel   :    Římskokatolická farnost Citov,

doručovací adresa 75104 Rokytnice u Přerova č.130,

P.Mgr.Pavel Šíra, tlf. 604759148, e-mail „ p.p.sira@seznam.cz

 

Přílohy:    Zadávací dokumentace, Průvodní list dodatku - Změna číslo 1, Dodatek zadávací dokumentace

Farnosti/organizace: