Úvod: Základní informace

Aktuální program týdne ve farnosti Přerov a Předmostí najdete zde: www.farnostprerov.cz/tyden.html

Duchovní správa:

Farář: P. Mgr. Josef Rosenberg

Kaplan: P. ICLic. Jiří Zámečník

Jáhen: Mgr. Václav Škvařil
Přerov se skládá ze dvou farností: Římskokatolická farnost Přerov a Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí. Naše farnosti jsou součástí olomoucké arcidiecéze a děkanátu Přerov. Farnosti mohou dobře fungovat jen díky dobrovolnému zapojení aktivních farníků do řady potřebných služeb.

Adresa:

Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 6, 750 02 Přerov
Telefon: 581 217 079
Email: posta@farnostprerov.cz
Webové stránky: www.farnostprerov.cz.

Mapa: Najdete nás zde.

Mše svaté: Bohoslužby v Přerově

Svátost smíření: Zpovídání v Přerově

Úřední hodiny: Pondělí 10:00-12:00. Po předchozí telefonické domluvě je možné přijít také jindy. Některé věci je možné také vyřídit či předjednat emailem posta@farnostprerov.cz.

Křty: Příprava na křty

Vyučování náboženství: Rozvrh vyučování náboženství je dole pod článkem ke stažení ve formátu PDF.

Biřmování: Příprava mládeže na biřmování trvá zhruba dva roky a začala v září 2016, příští příprava začne nejdříve v září 2019. Přípravu dospělých na biřmování je možné domluvit osobně s farářem.

Církevní sňatek: Je nutné se přijít na faru domluvit s farářem nejméně tři měsíce před zamýšleným termínem svatby, aby bylo možné vyřídit vše potřebné a stihnout odpovídající přípravu.

Svátost pomazání nemocných: Společně v kostele při mši svaté se uděluje jednou za rok v Přerově koncem října a v Předmostí v únoru. Individuálně na požádání kdykoliv - doma, v kostele či v nemocnici. Pravidelné návštěvy nemocných na první pátky je možné domluvit na faře.

Pohřby: Pohřby v obřadní síni bývají v pondělí, středu, čtvrtek a pátek a je možné je nejdříve domluvit u pohřební služby a pak na faře. Ostatní pohřby je třeba domluvit nejdříve na faře. Pohřby nikdy nebývají v úterý a neděli a o velikých svátcích.

Prosíme o finanční podporu našich farností.

 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: