Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 29. května jsme ve farnosti v Předmostí oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. Pečlivě jsme se na ni připravovali, neboť po dlouhé době byl zorganizován i průvod se svátostným Kristem. Vyšli jsme z kostela. Jako první nesli ministranti kříž, za nimi šli muzikanti, kteří doprovázeli náš zpěv, družičky sypaly na cestu kvítky, za nimi následovali ministranti. Uprostřed průvodu nesl pod baldachýnem otec Zdeněk Mlčoch monstranci s přítomným Kristem. Za ním tvořila průvod schola a všichni lidé. Za kostelem pod stromy byl připraven oltář, u kterého jsme se klaněli Kristu a vyprošovali jeho požehnání pro nás všechny, kteří zde žijeme. Bylo pěkné tuto slavnost prožít a uvědomit si více než obvykle to, že živý Bůh je uprostřed nás.  (viz. titulní foto)                Zdeněk Navrátil

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: