Misijní neděle

V neděli 23. října jsme ve farnosti Kokory oslavili jubilejní Světový den misií, který ustanovil papež Pius XI. před 90 lety. I letos děti zastoupily obyvatele misijních zemí. V převlecích se bohoslužby zúčastnili indiáni, Japonky, černošky, Eskymák, Mexičan, ale také obyvatelky Havaje. Mši svatou obohatili přímluvami, které byly spojeny s nesením 8 obětních darů, které poskytlo Papežské misijní dílo. Děti přinesly v obětním průvodu sedm darů, které byly symbolem vděčnosti, domova, světla víry, poslání, živého slova, nasycení, plodem lidské práce a požehnání. Zazněla píseň „Děti v Africe“ a misijní hymna „Pošli mě, půjdu já“. Po mši svaté maminky připravily Misijní jarmark, kde si mohli farníci zakoupit drobnosti a pochutiny. Všem maminkám děkuji a také farníkům, kteří přispěli svými dary. Letos se při jarmarku vybralo 3.006 Kč. Pán Bůh zaplať!                                                                                              Lucie Kráčmarová 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: