Pozdrav z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi

Zdravíme čtenáře děkanátního časopisu z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi. Od naší poslední zprávy, kterou jsme Vám sdělili prostřednictvím Slova pro každého, se u nás udály podstatné změny. Tou nejdůležitější je navýšení kapacity našeho dětského domova. Původní záměr počítal s tím, že se budeme starat o maximálně 10 dětí, a to v jediném objektu. Umožňovala nám to výjimka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Změnou legislativy však později došlo ke zrušení výjimek z kapacity a nutnosti uvést počet lůžek v dětských domovech do souladu se zákony. Ač jsme to tedy sami nezamýšleli a byli jsme spokojeni s velikostí našeho dětského domova, museli jsme domov rozšířit o další rodinnou skupinu. Je to obdobné, jako kdyby někdo nařídil, že nejmenší rodina musí mít minimálně 2 domácnosti … Nicméně vše zlé bývá často zároveň k něčemu dobré – i my jsme tedy nutnost rozšíření pojali jako výzvu a přemýšleli jsme, jak splnit zákonné předpisy a zároveň neztratit ducha a styl výchovy, který se nám daří v domově aplikovat. Nakonec jsme se rozhodli pro vytvoření péče ve stylu pyramidy – ve stávajícím objektu budeme poskytovat péči dětem mladším, se specifickými potřebami a nově příchozím. Proto zde kromě vychovatelek budou s dětmi pracovat i asistenti či asistentky. Starší děti a ty, které jsou již schopné větší samostatnosti, budou bydlet v bytě na faře, který jsme s pomocí dárců, zejména Charit v naší arcidiecézi, vybavili a připravili. Zde s dětmi bude už jen jeden vychovatel, děti budou více zapojeny do aktivit každodenního života. A vrcholem této pyramidy bude tréninkový byt, ve kterém by se děti, spíš už tedy mladí dospívající, připravovali na svůj samostatný život bez každodenního dohledu vychovatele. V současné chvíli máme v provozu první dva stupně z naší pyramidy, a jakmile se tato podstatná změna v životě dětského domova stabilizuje, budeme usilovat i o získání a vybavení samostatného bytu. Po téměř rok trvajících peripetiích s ministerstvem školství, které nám chtělo zasahovat do našich kompetencí a určovat, kolik dětí máme v domově mít, nakonec na základě našeho odvolání zrušila rozhodnutí svých úředníků sama ministryně školství a rozhodla v náš prospěch. Nyní máme tedy celkovou kapacitu 16 lůžek, a to ve dvou rodinných skupinách. Tak, jak jsme po téměř celý rok tahanic s ministerstvem vše usilovně svěřovali v modlitbách našemu Otci, tak také věříme, že se nám podaří dokončit náš výchovný projekt a připravíme pro naše mladé dospívající „děti“ v blízké době i tréninkový byt.

Realizace rozšíření našeho domova o další skupinku na faře nám zabrala celý podzim. Do nového domova se část dětí nastěhovala až začátkem prosince, a tak jsme poprvé v historii prožívali Vánoce na dvou místech. Byla to zajímavá zkušenost, kdy děti z jednoho domečku přišly na návštěvu k dětem do druhého objektu. Ale nezapomněly ani navštívit ve Staré Vsi ty, kdo již nejsou schopni přijít na bohoslužby a během návštěvy si všichni společně zazpívali koledy. Nechceme žít jen sami pro sebe, učíme sebe i svěřené děti otevírat svá srdce také pro druhé …

V této chvíli máme za sebou již i jarní prázdniny, které jsme strávili částečně malováním a úklidem prostor našeho staršího domečku. Podařilo se nám ale také dvakrát vyjet na hory a být na čerstvém vzduchu. Naši dva nejmladší chlapci se chtěli naučit lyžovat, a tak jsme kromě zdokonalování slalomových oblouků s těmi, kdo již lyžují, zkoušeli jejich schopnost chodit a klouzat se s lyžemi na nohou. První den to byl velký boj, lyže stále klouzaly z kopce dolů, chlapci padali a chvílemi už byly na krajíčku i slzičky. Ale příslib jízdy na vleku (dětském laně) zmobilizoval jejich síly i na další den a světe div se, domů už jsme všichni odjížděli jako lyžaři! Jsou to děti moc šikovné. Jejich úspěch bylo proto potřeba korunovat dobrou polívkou v restauraci přímo na kopci a vynikajícím frgálem v teple domova …

Chceme Vám všem poděkovat za podporu, především za Vaše modlitby za naše děti i vychovatele a asistenty. Boží vedení a pomoc jsme v uplynulém období vnímali velmi intenzivně. V současné době probíhají snahy o omezení či dokonce zrušení dětských domovů, jejich převedení pod gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Žijeme v určité nejistotě o další naší existenci, stejně jako ostatní dětské domovy. My ale vidíme stálou potřebu naší péče o děti, které nemohou žít ve svých rodinách a mnohé z nich ani v náhradních rodinách. Proto jsme přesvědčeni, že naše činnost bude vždy potřebná a s důvěrou svěřujeme naši budoucnost a především naše děti našemu Otci. Stejně jako všechny naše dobrodince a podporovatele. Děkujeme Vám. Ze Staré Vsi za všechny děti a pracovníky CDD Emanuel                                                                                                                                                                                                                      Jan Tomiga 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: