Z Mateřské školy sv. Josefa

Jarní prosluněné počasí probouzí k životu přírodu kolem nás a také děti v naší mateřské škole mají radost, že jaro je tady. Ani uplynulé období však nebylo časem zahálení. Každý týden pracujeme s novým tématem a děti tak postupně rozšiřují svůj obzor a zdokonalují se ve všech oblastech. Ani jinak život v mateřské škole nebyl monotónní. V únoru jsme byli se staršími dětmi na malém výletě v Dubu nad Moravou a navštívili místní chrám Panny Marie. P. Jan Kornek děti provedl také farou a pohostil. Děti by nejraději obsadily krásné pokoje a zůstaly v Dubu alespoň několik dnů.

V Kojetínské farnosti nás čekala oslava výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do místního kostela. Při této příležitosti navštívil Dům sv. Josefa i s naší mateřskou školu pan arcibiskup Mons. Jan Graubner. Prohlédl si prostory a povzbudil zaměstnance. Děti sice nebyly v době této vzácné návštěvy přítomny, ale pan arcibiskup zanechal celému zařízení a všem, kteří sem dochází, své požehnání.

Dříve, než jsme vstoupili do doby postní, proběhl k velké radosti dětí v mateřské škole maškarní karneval, kdy se celá školka proměnila ve velkou pohádkovou říši. Do doby postní jsme vstoupili katechezí „Chceme být lepší.“ V březnu jsme také navštívili divadelní představení „O ševci Kubovi.“

Hlavní událostí měsíce března byla oslava svátku našeho patrona sv. Josefa. P. Pavel Ryšavý dětem přiblížil poslání sv. Josefa a jeho starostlivost o svatou rodinu. Děti se seznámily také s nářadím, které používal ve své dílně (viz fotografie). Svatého Josefa prosíme o přímluvu každý den. Kéž se přimlouvá za naše děti, aby prospívaly na těle i duši. Také bychom mu byli vděčni, kdyby nám pomohl najít spřízněné lidi, kteří by nám pomohli vyřešit financování oprav na dvorku. Děti jsou šťastné, že si mohou hrát na novém herním prvku - lodi. Brzy nám výrobce dodá vláček, pod který potřebujeme upravit povrch podle bezpečnostních předpisů, což bude stát velkou finanční částku. Také nová přístavba samostatného vchodu do mateřské školy je pro našeho pronajímatele finančně náročná. Děkujeme za vaši přízeň, podporu a modlitby. Věříme, že s Boží pomocí a přispěním dobrých lidí zvládneme i tyto materiální záležitosti.

V této době se soustředíme především na to, abychom byli připraveni na prožití Velikonočních tajemství. Aby se děti učily být v blízkosti Ježíše trpícího i vzkříšeného.                                                                               Marie Přecechtělová

Druhy obsahu: