Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

ministrantský víkend se tentokrát konal v jedné z nejdelších vesnic České republiky – v Libině. Z Přerova jsme odjeli v pátek 24. března v 16:35 rychlíkem do Olomouce a odtud osobákem. Asi o půl šesté jsme již stáli na nádraží v Libině. Na faru, kde jsme byli ubytovaní to bylo shruba 2 km, takže jsme se prošli. I přes drobné problémy – s malou zacházkou, nebo s mým batohem atp., jsme se všichni dostali na faru v pořádku. Libinská fara je prostorná budova zařízená pro ubytování více lidí, a proto jsme se zde nemuseli potýkat s nedostatkem prostoru.

Druhý den, v sobotu, jsme o půl osmé vstali, v osm byla snídaně a v 9:30 mše svatá v místním kostelíku, zasvěceném sv. Jiří. Ve třičtvrtě na jedenáct jsme vyrazili na výlet na přírodní rozhlednu Bradlo. Cesta vedla většinou do kopce, ale stálo to zato. Z výletu jsme se vrátili až o půl třetí a hned jsme zasedli k dobrému obědu – zapečené špagety, které nám připravila paní Adamíková. Po chvíli klidu jsme si šli zahrát fotbal, ale protože jistý člověk ze sousedství se rozhodl zatopit (snad pet lahvemi), museli jsme kvůli snížené viditelnosti a nedýchatelnosti vzduchu hru ukončit a vrátit se dovnitř. Večer se konala ministrantská schůzka plná her a v devět hodin jsme vyrazili na stezku odvahy. A ta byla! (Ještě, že jsme před tím dobře povečeřeli – 3 párky a chléb s hořčicí.) Zavezli nás do lesíka 2,5 km vzáleného od Libiny a odtud jsme se po skupinkách měli vrátit zpět na faru. Já jsem přišel se třema dalšíma klukama ve třičtvrtě na jedenáct. Pak následoval zasloužený spánek (škoda, že o hodinu kratší – posouval se čas). Ráno byla mše svatá jako v sobotu. Po ní už jen úklid fary a sbalení obsobních věcí. Nedělní oběd byl opět výborný – sekaná s vařenými bramborami s kmínem. Po obědě jsme vyrazili na nádraží a ve 13:38 jsme již seděli ve vlaku směřujícímu k Olomouci. Tam jsme přestoupili na osobák a když jsme vstupovali do budovy Hlavního nádraží v Přerově, bylo za pět minut tři.

Tento ministrantský víkend se mi velmi líbil a všem ministrantům, kteří na takovém víkendu ještě nebyli, ho vřele doporučuji.           

   František Pizúr

 


Modlitby mládeže v Přerově

Březnové modlitby mládeže se konaly již tradičně druhý pátek v měsíci, tedy 10. března v přerovském kostele svatého Vavřince.

Vzhledem k právě probíhající době postní, při níž čekáme na zmrtvýchvstání Krista, není divu, že byly modlitby uskutečněny ve formě křížové cesty. Neobvyklou křížovou cestu si pro nás připravili přerovští animátoři. Každé zastavení bylo vždy uvedeno krásnou, rozjímavou modlitbou, po níž následovalo promítnutí hudebního videoklipu, který vždy souvisel s daným zastavením. Ze známých písní jsme slyšeli například To God Alone (Jen Bohu patří sláva), Everything (Vše) nebo The Power Of Your Name (Síla Tvého jména). Tato křížová cesta vytvořila v kostele nádhernou, upřímnou, meditativní atmosféru. Děkujeme za ni i všem, kteří se na ní podíleli svojí přítomností. Tyto modlitby patřily mezi jedny z nejnavštěvovanějších: zúčastnilo se jich 34 mládežníků, 11 dospělých a 2 kněží. Po modlitbách jsme byli všichni pozváni na agapé na faru, kde jsme měli možnost se pohostit, popovídat si s kamarády a nechat v sobě doznít atmosféru ze společné modlitby.

Další modlitby se uskuteční 7. dubna v Troubkách. Všichni jsou srdečně zváni.                                    Barunka Bílková

 


Noční hra

Noční hra? K čemu vlastně? I takové otázky si mnozí kladli, když jsme s animátory vyhlásili na pátek 3. března akci nazvanou „Hříšní lidé města přerovského“, a sami jsme měli pochybnosti, jestli se vůbec někdo na natolik odlišnou akci přihlásí. V duchu boje Svatého otce proti sezení na pohovkách jsme chtěli udělat něco akčnějšího, zbořit stereotyp, že křesťanská akce u nás musí být v kostele nebo alespoň na faře. Výsledný počet třiceti účastníků nalákaných na atmosféru první republiky a detektivního hledání nám potvrdil, že o takový program zájem je, a že můžeme podobnou hru v budoucnu zopakovat.   Pavel Dostál

V pátek se v podvečer konala velká hra pro mládež uspořádaná místními animátory. Zjistili jsme, že po Přerově řádí sériový vrah a s největší pravděpodobností je jím strojvůdce, lampář, drožkář nebo ledař. Všechny detektivní skupiny se okamžitě rozutekly do celého Přerova sbírat stopy a důkazy. Jelikož případ dosahoval veliké důležitosti, bylo nutno zaznamenávat a shromažďovat i ty nejmenší detaily jako třeba vzhled ponožek kolemjdoucích, nebo podtácky přerovských hospod. Pak se všechny skupiny setkaly a byly vyhodnoceny podle počtu získaných důkazů. Potom jsme společně rozuzlili případ a lstí dopadli vraha. Po ukončení jsme se přesunuli do kostela sv. Vavřince a následovala krátká modlitba a kázání otce Radka Sedláka. Nakonec jsme ještě všichni zašli na Basecamp a s kofolou v ruce oslavovali vyřešení případu až do uzavírací doby podniku.                                                Adam Kopec

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: