Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Dne 1.4. se skupina 33 mládežníků vydala na Arcidiecézní setkání do Zlína. Jak jsme posléze zjistili, opravdu to nebyl apríl. Cestou jsme se potýkali s přeplněnými dopravními prostředky, ale na takové situace už jsme zvyklí z Krakowa. Po registraci jsme se všichni usadili v tělocvičně a zaposlouchali do tónů Arcischoly (zde jsme měli i našeho Přerováka Vašu). Následovalo svědectví, mše a velmi vtipné představení jednotlivých děkanátů. Po obědové bagetě jsme v počáteční tichosti, která se poté změnila ve zpěv, vyšli do ulic Zlína s křížem. Přes různé pohledy plné údivu i nepochopení jsme došli na náměstí, kde už byl připraven muzikál Až na smrt. Byl to velmi krásný zážitek, a i mnoho kolemjdoucích se zastavilo a zaposlouchalo. Tímto muzikálem celé setkání skončilo a my jsme se vydali zpět na cestu domů.         Monika Fojtů

Mládežnická víkendovka

Poslední letošní sníh si skupina 29 mladých šla užít na faru v Branné, kde mělo být až 20 centimetrů sněhu a kam vede pověstná železniční trasa zvaná Slezský Semmering. Žel jen polovina našich předpokladů se ukázala jako pravdivá, výlukový autobus nabídl výhled akorát tak na pivovar, ale alespoň sněhu bylo víc než požehnaně. Kdo neměl sníh za krkem, jako by nebyl a kdo se řídil heslem nadcházejícího celostátního setkání mládeže, ten boboval na kusu igelitu spolu s dalšími odvážlivci. Další den jsme se snažili splynout s domorodci, prostým lidem neosvíceným světlem Evangelia, který se dorozumíval pouze hrdelními skřeky. Naštěstí je kolektivní nošení nábytku a Aničky přesvědčilo o naší důvěryhodnosti a dovolili nám porozumět jejich řeči a místům, kam skrývají sladkosti. Na překlad Písma do domorodé řeči jsme však čas neměli, hra Helena Kellerová nás donutila si zapřemýšlet nad naším vnímáním světa a kdo i pak měl ještě sílu a odvahu, mohl se vydat na půlnoční návštěvu opuštěného německého hřbitova. Na závěr bych rád poděkoval rodině Chrásteckých, jejich kulinářské umění nás drželo na nohou i přes náročný program a způsobilo, že jsme se navzájem neupálili.

Pavel Dostál

 

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, před několika měsíci jsem Vám psal článek na téma odpuštění. Napsal jsem v něm, že mi můj strýc řekl, že se nemá z čeho zpovídat. Ještě jednou jsem se s ním setkal a řekl mu o velikosti a důležitosti této svátosti. Mám radost, že se ho Bůh v tomto rozhovoru dotkl a v této době má již za sebou životní svatou zpověď.

O víkendu 24.-26. března jsem byl s bohoslovci v Praze. Ministrovali jsme na pohřbu kardinála Miloslava Vlka. Tato neočekávaná návštěva Prahy nám poskytla příležitost k setkání obou seminářů, které bylo původně plánováno až na následující víkend (31. března – 2. dubna 2017). Jakmile pominuly povinnosti spojené s pohřbem otce kardinála, následovalo tradiční setkání, které formálně začalo v sobotu večer na vlnách řeky Vltavy s lodí Nepomuk a s panem Zdeňkem Bergmanem. Následující den, v neděli, se konala slavnostní mše svatá v kapli pražského semináře, a po ní následoval program po ročnících. Ročníková setkání měla různé podoby, vždy se však nesla v přátelském a bratrském duchu. V rámci našeho ročníku jsme navštívili lom Amerika, lom Mexiko a Karlštejn. V neděli večer jsme se vrátili zpět do Olomouce. Tento víkend byl plný služby, zážitků a setkání, při nichž jsme sice zakusili únavu, ale také velké povzbuzení a utužení bratrských vztahů.

Velikonoční svátky jsem prožil ve své rodné farnosti, v Dřevohosticích. Mám radost, že jsem tam mohl oslavit Kristovo vzkříšení. V sobotu 29. dubna jsme šli z olomouckého semináře na Svatý Hostýn. Vneděli jsme byli přítomni na poutní bohoslužbě. Byla to výborná příležitost dostat se do kondice dříve, než nám v plném proudu propukne zkouškové období.

Toto zkouškové období bude pro mě velmi těžké. Vím ale, že mě Bůh má rád a žehná mi. Vím také, že se za mě modlíte, a tímto Vám chci za každou modlitbu upřímně poděkovat. Každý den se za Vás modlím modlitbu kompletáře – modlitbu církve. Přeji Vám požehnaný čas                                                                                                             Pavel Fiala 

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: