Závěr školního roku v přerovské školce

Letošní závěr roku jsme s našimi dětmi a rodiči prožili na návštěvě v Předmostské farnosti. Poprvé pro nás všechny sloužil mši svatou otec Zdeněk Mlčoch. Celou mši provázel zpěv písní, které děti znaly z mateřské školy. Mnoho rodičů se aktivně zapojilo do organizace, někteří tatínkové a starší sourozenci ministrovali. Tento den byla Slavnost Těla a Krve Páně a otec Zdeněk velmi pěkně kázal o velké Ježíšově lásce ke každému člověku bez rozdílu. Na očích dětí jsme pozorovali opravdovou radost a nadšení. Obětní dary nesli zástupci rodičů a všechny děti své květinky, kterými jsme vyzdobili okolí oltáře. Krásné bylo, když k přijímání přišli všichni, kteří chtěli a lidé jiného vyznání a lidé bez vyznání dostali požehnání.

Po mši svaté jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, kteří jako každý rok dostali dárky na památku a společně jsme se před oltářem vyfotografovali.

Odměněni byli také nejlepší sběratelé starého papíru, kteří dostali rovněž malé dárky. Velké poděkování bych chtěla dát všem rodičům i dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli při sběru, protože jsme se v soutěži škol umístili na 3. místě a byli finančně odměněni. Za tuto odměnu jsme dětem nakoupili zahradní nářadí a cvičební pomůcky.

Po odměňování a společném fotografování před kostelem naše kroky směřovaly na farní zahradu, kterou pro nás upravili místní farníci (moc jim všem děkujeme) a ochotný tatínek připravil ohniště. Před opékáním špekáčků jsme ještě utvořili velký kruh a paní učitelka nás učila biblický tanec. Znějící tóny hudby přilákaly okolní obyvatele, kteří nás se zájmem sledovali z oken panelových domů. Po tanci už následovalo společné opékání a hodování a rozproudila se družná zábava, na které nechyběl otec Zdeněk a sestra Marie. Osvěžující jsou hovory s lidmi, kteří byli na mši svaté poprvé v životě, kteří měli možnost vidět, jak se děti samy organizují ve svém volnu a vyptávali se na způsob života věřících lidí. V podvečer jsme se rozloučili a postupně rozešli do svých domovů.

Do konce školního roku jsme v mateřské škole připravovali hračky na úklid školky, třídili, přestavovali, plánovali jsme prázdniny. Některé děti se již vrátily ze zahraniční dovolené s rodiči a vyprávěly, co všechno tam zažily, přivezly drobné předměty, jako jsou: mušlička, písek, list palmy a my jsme si je prohlíželi.

Dnes školku paní školnice uklízí, paní učitelky střídavě odpočívají a připravují vše potřebné pro příští školní rok.

Pokud svůj odpočinkový čas trávíte rádi četbou, ráda bych Vás chtěla inspirovat a doporučit Vám dvě knihy na prázdniny. Tou první je kniha Marie Teresy Porcile Santiso - Hledání tajemství ženy, jejíž cílem je představit ženu tak, aby se na ni zejména mužský čtenář už nemohl dívat jinak, než pohledem kontemplace. Tato kniha vhodně mezioborově propojuje poznatky exaktních věd o člověku s filozofickou hermeneutikou a biblickou exegezí. Druhou knihou, která by Vás mohla zaujmout je dílo jezuity Pavla Evdokimova – Žena a spása světa, která obsáhleji načrtává téma nejhlubšího určení ženy. Obě knihy jsou studijními materiály Centra Aletti – www.refugium.cz

A na závěr Vás chci pozvat na 9. pouť pedagogů na Svatém Hostýně v sobotu 19. 8. 2017, kde po mši svaté v 10.15 hodin, kterou bude celebrovat P. Marian Kuffa, bude následovat od 11:15 hodin přednáška tohoto kněze na téma : Jaké výchovné koncepty zaplavují školy i mnohé rodiny?

Přeji Vám pěkný zbytek prázdnin. 

Iveta Frýdková 

Druhy obsahu: