Jak vybrat křestní nebo biřmovací jméno

Vybíráme křesťanské jméno ze tří hlavních důvodů:
1. Jménem se přihlašujeme ke křesťanské tradici. Už podle jména dokážeme odhadnout, kdo je z křesťanské rodiny, kdo je vyznavač islámu nebo kdo je dítětem věrných diváků mexických telenovel apod.
2. Jménem si vybíráme svého patrona v nebi. Věříme, že svatý, jehož jméno nosíme, je nám nějakým způsobem bližší a prosíme ho proto o přímluvu u Boha.
3. Svatý, po kterém se jmenujeme, je pro nás osobním vzorem. Nejde o to jejich život napodobovat, ale ke "svému" svatému máme osobnější vztah a v jeho životě vždy najdeme něco, co nám může být inspirací.

Někteří lidé vybírají jméno na prvním místě podle toho, jak se jim líbí. Jiní zase kvůli přibuzným či kmotrům. Jiní podle data svátků v občanském kalendáři či podle data narození. Jiní tak, aby se hodilo k příjmení. To všechno je jistě možné, ale je dobré vzít do úvahy také životy svatých a jakého patrona si jménem vybíráme.

Při křtu je možné dát také více než jen jedno jméno. Druhé křesťanské jméno vybíráme zvláště tehdy, když jméno, které rodiče dítěti dali, není jménem žádného světce nebo světce málo známého.

Zvláště doporučujeme dále uvedené knihy.

Kromě toho je řada knih o jednotlivých svatých ať už historického či románového zpracování. Řada z nich je k zapůjčení v naší farní knihovně.

Rok se svatými
Autor: Vera Schauber, Hanns Michael Schindler - Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství 2002 - 702 stran - Cena: 1350,- Kč.
Kniha je k nahlédnutí ve farní kanceláři. Používáme ji jako hlavní zdroj informací o životech svatých.

Po kom se jmenujeme
Autor: Václav Rameš - Vydavatel: Libri 2005 - 500 stran - Cena: 490,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-853.
Internetová podoba: http://www.libri.cz/databaze/jmena/index.php

O světcích a patronech
Autor: Slavomír Ravik - Vydavatel: Levné knihy 2006 - 670 stran.

Naše světla: čtení ze životů svatých
Autor: Rudolf Schikora - Vydavatel: Frýdek, Exerciční dům, 1947 - 823 stran.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-384.

Čechy a jejich svatí
Autor: Petr Piťha - Vydavatel: Comdes 1999 - 239 stran.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením D-9.

Bohemia Sancta životopisy českých světců a přátel Božích
Autor: kolektiv autorů - Vydavatel: ČKCH 1990 - 293 stran - Cena: 69,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením C-38.

Svatí církevního roku
Autor: Josef Hejduk - Vydavatel: Vyšehrad 2001 - 240 stran - Cena 188,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-856.

Po stopách kapucínských svatých
Autor: Costanzo Cargnoni ed. - Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství 2007 - 455 stran - Cena: 499,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-847.

Rok s jezuitskými svatými
Autor: - Vydavatel: Refugium 2002 - 150 stran - Cena: 150,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-855.

Velké ženy duchovní tradice I. a II. a III.
Autor: Kathleen Jones - Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství 2002 - 157 stran - Cena 129,- Kč.
Knihy máme ve farní knihovně pod označením B-848, B-849, B-850.

Nové profily světců
Autor: Jaroslav Němec - Vydavatel: Matice cyrilometodějská 2005 - 246 stran - Cena: 168,- Kč.
Knihu máme ve farní knihovně pod označením B-854.

České internetové odkazy:
www.catholica.cz
www.abcsvatych.com
www.katolik.cz/svaty/

Anglické internetové odkazy:
www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm
www.catholic.org/saints/
www.catholic-pages.com/dir/saints.asp

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: