Slovo z Charity

Charitní putování do Křtin

Oblastní charita Přerov letos slaví 25. výročí své činnosti. K této příležitosti jsme ve spolupráci s farností Přerov uspořádali pouť do Křtin a Sloupu.

V sobotu 23. září se vydaly 3 autobusy poutníků, aby společně poděkovali za přijatá požehnání a prožili spolu nové zážitky. Pouť jsme započali společnou modlitbou růžence a mší svatou v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Otec Pavel nám pověděl něco o významu jména a povzbudil nás do dalších dní. Po mši nás místní kaplan P. Lubomír Řihák provedl historií a symbolikou tohoto krásného poutního místa a navštívili jsme i kryptu. V poledne jsme se posilnili v zámecké restauraci a vydali se na další cestu do blízkých Sloupsko-šošůvských jeskyň. Zde jsme prošli krásnou trasu plnou zajímavých úkazů, jeskyní různých velikostí a propastí. Pouť jsme zakončili v poutním kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu. Otec Zdeněk si pro nás připravil krátkou pobožnost a místní pan farář P. Karel Chylík nám přiblížil historii i současnost tohoto krásného poutního místa. Poté jsme se již unaveni, ale spokojeni vydali na zpáteční cestu.

I když nám počasí celý den moc nepřálo, pouť proběhla ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře. Velký dík za to patří všem zúčastněným poutníkům i našemu duchovnímu doprovodu – otci Pavlovi, Zdeňkovi a sestře Marii Goretti, kteří s námi celou pouť absolvovali.

Kéž naše putování přinese bohaté plody nejen každému z nás osobně, ale i naší Oblastní charitě Přerov, abychom mohli i dalších 25 (a více) let účinně pomáhat potřebným!

S díky za Vaši účast a modlitby za OCHP a farnost

                                   Emilie Šmídová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: