Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Milý čtenáři,

život v Teologickém konviktu se začíná pomalu rozjíždět na plné obrátky. Začíná vyučování, zabíhá se denní řád naplněný společnými modlitbami, rozjímáním, mší svatou, nácvikem zpěvu, samostudiem, četbou knih a mnohým dalším. Do konviktu letos nastoupilo celkem 19 kluků, a to konkrétně čtyři za Brno, čtyři za Ostravu-Opavu, tři za Olomouc, tři za Prahu, dva za Hradec Králové, dva za České Budějovice a jeden za Litoměřice. No a za Plzeň bohužel ani letos není žádný kandidát. V prvních dnech jsme společně absolvovali prohlídku Olomouce, všech zákoutí semináře, a také jsme se vzájemně představovali. S biskupy či jejich zástupci jsme oslavili slavnostní mši tzv. Veni Sancte, při které jsme prosili o dary Ducha Svatého pro náš společný rok v konviktu. Jeli jsme také na třídenní brigádu do Kroměříže k Milosrdným sestrám svatého Kříže (potkal jsem se tam i se sestrou Marií Goretti). Naším úkolem bylo sklidit úrodu na jejich velké zahradě, a tak jsme přes den sbírali jablka, ryli mrkev, vyváželi pařeniště, čistili cibuli a dělali vše, co bylo v klášteře potřeba. Během těchto dní jsme se lépe poznali a prožili jsme spolu spoustu „srandy“. Také jsme sloužili u oltáře a doprovázeli liturgii svým zpěvem a hrou na varhany. Večer byl volný, a tak jsme mohli jít do města nebo využít čas dle našich představ. Někteří z nás navštívili i mši svatou na AGčku, kterou jako host sloužil náš novokněz Jenda Berka, a tak jsme dostali i novokněžské požehnání. Po návratu do semináře jsme prožili v tichu své první rekolekce, které vedl náš otec spirituál Petr Vrbacký. No a pak se vrátili z exercicií bohoslovci, a tak jsme se s nimi mohli začít pomalu poznávat. Zúčastnili jsme se také oslav jubilea Fatimy v naší olomoucké katedrále, kde se mnozí z nás zapojili do příprav liturgie a také 3 spolubratři nesli sochu Panny Marie v průvodu. Chtěl bych Ti ze srdce poděkovat, že ve svých modlitbách myslíš nejen na mne a mé spolubratry konvikťáky, ale také na bohoslovce, kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Pán Bůh zaplať!                        Václav Slivka

 

Ministrantský víkend

Kdy: 3.-5. 11. 2017        Kde: v Charvátech

Sraz: v pátek 17:05 autobusové nádraží Přerov

Návrat: v neděli cca 13:15 na autobusové nádraží v Přerově 

Prosím, abyste se přihlašovali nejpozději do 29. října na zde zmíněný mail. 

Budeme počítat jen s předem přihlášenými kluky. 

Co s sebou: sportovní a teplé oblečení a obuv, pláštěnku, hygienu, přezůvky, spacák, potřebné léky a kartičku pojišťovny, buchty na páteční večeři jsou vítány.

Předběžná cena je 300 Kč. Platby budeme řešit těsně před odjezdem. 

Přihlásit se můžete na mail: kfmraz@post.cz (tel. 774 571 385)

Na vás a na společnou víkendovku se těší

Martin Souček, Kryštof Mráz a P. Zdeněk Mlčoch

 

Svatováclavský turnaj

V naší diecézi je už šest let zvykem, že svátek sv. Václava oslavují ministranti florbalovým kláním. Letos se tento jedinečný sportovní zážitek konal v blízké metropoli Olomouc. Před dvěma lety jsme v tomto turnaji obsadili krásné druhé místo a po roční pauze jsme si předsevzali, že letos musíme obsadit příčku nejvyšší. Den jsme zahájili velkolepou mší v katedrále, a poté jsme se již přesunuli do tělocvičen. V základní skupině jsme se dost trápili (čemuž odpovídal jediný bod ze čtyř zápasů…). Následovalo však play-off, ve kterém jsme už nezaváhali a po třech (pro někoho možná překvapivých) vítězstvích jsme mohli nad hlavu zvednout nový putovní pohár – dřevěnou sochu sv. Václava, která teď bude zdobit zákristii. Během zápasů se naše nálada proměnila z počáteční skepse a odevzdanosti přes bojovnost v play-off až v závěrečnou euforii. Během dne jsme se přesvědčili, že na trochu otřepané výzvě „Nikdy se nevzdávej!“ opravdu něco je.                                           Kryštof Mráz

 

 

Modlitby mládeže

 

Nejdražší čtenáři a spoluhlasatelé evangelia, 

 

chtěli bychom s Vámi sdílet naše dojmy a zážitky z posledních modliteb mládeže, které se konaly 8. září 2017 v kostele sv. Vavřince v Přerově, který je mimochodem velice krásný. Tyto modlitby vedla Anička Štěpánová s Káťou Stojanovou. Jejich téma bylo Anděl strážný. Po skončení duchovní části večera, která byla mimochodem velmi obohacující, jsme se přesunuli na Sonus. Zde byla možnost popovídat si s přáteli, přibrat pár kilo díky skvělému občerstvení, a pak je následně vyběhat při hrách na farní zahradě. Tyto modlitby mládeže jsme si velice užili a ještě dlouho na ně budeme vzpomínat. Tímto bychom Vás chtěli pozvat na další modlitby mládeže, které se budou konat v Tovačově, 13. října. Budeme se na Vás těšit.                                                                                                               Spiner tým (Barča, Adélička a Máka)

 

 

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: