Spolčo mladých

Po prožití Celostátního setkání mládeže v Olomouci nemálo z nás zakusilo potřebu místa, kde se můžeme potkávat a být součástí něčeho většího i v průběhu roku. Navíc skupina mladých se v Přerově nebývale rozrostla, stávající skupinky jsou uzavřené, a přestože si neustále lichotíme, že jsme mládež děkanátu, mladých z okolních obcí, kteří nejsou v podstatě Přerováci, je opravdu málo. Kdo pak nepatří do žádné ze skupin, cítí se trochu jako drobek mezi koláči, sedí sám mezi skupinami, které ho nepřijmou a neví. Sám jsem se cítil stejně. Nevím, jestli je možné z drobků udělat koláč, ale aspoň můžou být všechny drobky na jedné hromádce a bavit se spolu.

Proto jsem se rozhodl od letošního září založit nové společenství mládeže, ve kterém se budeme dvakrát za měsíc v pátek večer po mši setkávat, modlit se a bavit se. V plánu jsou i jiné akce, jako filmy, sport, akční hry nebo noční pouť, bude záležet na zájmu. Sám jako účastník vysokoškolského spolča v Brně vím, jak cenné je mít kolem sebe věřící vrstevníky a mít dobrou partu, která nesedí pouze na gauči nebo v hospodě.

V pátek 29. září se konalo první setkání, na které přišlo dohromady 19 lidí. Po krátké modlitbě, kdy každý mohl říct svou chválu, dík nebo prosbu následoval duchovní a kulturní téma o hloubce textů písní a životě Karla Kryla, které vedl Kryštof Mráz. Závěr byl volnější, kdo chtěl si mohl zahrát stolní hry nebo si jen povykládat. Na příští spolčo, které je předběžně naplánováno na pátek 20. října v 19:30, což bude upřesněno v ohláškách, můžete přijít i vy! Stačí mě oslovit nebo mi napsat, nejlíp na Facebook, prosím ne dopisem. Občerstvení, jídlo i pití, bude zajištěno v hojné míře za příspěvek pouhých 20 korun. Těšit se na vás budou organizátoři Víťa, Tadeáš a Lukáš, Kryštof, Naty a samozřejmě i já vás rád uvidím.                                                                  Pavel Dostál

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: