Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     V neděli 15. října 2017 se při účelové sbírce na opravu kaple sv. Jiří vybralo 26.284,- Kč. Děkuji také za ostatní dary. V této chvíli máme vybráno 118.954,- Kč. Potřebujeme tedy získat ještě asi 130.000,- Kč, aby mohla být oprava dokončena a kaple znovu otevřena. Své dary na tento účel můžete předat osobně na faře v Přerově nebo poslat převodem na farní účet 1057199/0300 variabilní symbol 161616. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Poděkování

     Děkuji všem, kdo se aktivně zapojují do života našich přerovských farností. Nechci konkrétně jmenovat, protože bych určitě na něco a někoho zapomněl. Těch lidí a činností je opravu hodně. Bohu díky.

     V tomto roce se objevily také některé nové aktivity a nová společenství. Teprve čas ukáže, co se osvědčí a bude fungovat dál. Ale jsem rád, že naše farnosti jsou živé a že je v Přerově stále něco nového. Dává nám to naději.

     Stejně tak děkuji za to, co se může zdát v životě farnosti jako zcela samozřejmé. Děkuji těm, kdo svoji službu dělají už roky. Těm, kdo jsou vytrvalí a na které je spolehnutí. Dává nám to jistotu.

     Je dobře, že v naší farnosti jsou společenství a aktivity pro všechny. Od dětí, přes mládež, rodiče až po seniory. Kdo chce s farností žít nejen při bohoslužbách, má možnost. Samozřejmě někdy to hledání těch, se kterými si člověk bude rozumět, chvíli trvá. Podobně jako najít svůj způsob služby ve farnosti. Ale kdo chce, najde.

     Kéž rozmanitost nás lidí, farních společenství a aktivit nevede k roztříštěnosti či sporům, ale naopak k poznání víry, která sjednocuje. Kéž se dokážeme radovat z práce a úspěchů těch ostatních. Kéž dokážeme ustoupit ze svých představ a zájmů, když je to třeba. Kéž dokážeme žít jednotu v mnohosti.

     Také děkuji těm, kdo farnost drží svými modlitbami.

   P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: