Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři,

mnozí víte, že tento rok své bohoslovecké formace prožívám v české koleji Nepomucenum v Římě. Začátek září jsem prožil na intenzivním kurzu italského jazyka. Od října jsem klasickým studentem na Papežské Lateránské univerzitě. Mnozí si mohou představovat, jak celé dny procházím památky Věčného města se zmrzlinou v ruce, ale tak to není. Především studuji, abych zvládl všechny zkoušky, které budu absolvovat v italském jazyce. Náš formační rok začal exerciciemi na Mentorelle. Je to mariánské poutní místo, jehož historie sahá až do počátku 4. století a nachází se v horách východně od Říma. Toto místo si velmi oblíbil papež sv. Jan Pavel II. Velmi často toto poutní místo navštěvoval a modlil se. Říkal, že se na tomto místě dobře modlí. Je to podobné místo jako Svatý Hostýn.

Svátek svatého Václava jsme oslavili v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Mši svatou sloužil Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký. V této bazilice je jeden oltář zasvěcený sv. Václavovi a blízko hrobu sv. Petra spí věcným spánkem kardinál Beran. Ve dnech 13. a 14. října jsem se na skok stavil do naší vlasti. Mám radost, že jsem mohl být na biskupském svěcení v Olomoucké katedrále. Poslední říjnovou sobotu jsme byli na výletě u hrobu sv. Františka i sv. Kláry v Assisi. Pokud byste měli cestu do Říma právě první neděli v měsíci (v průběhu akademického roku), tak se můžete zastavit u nás v Nepomucenu. Slouží se zde v 10 hodin krajanská mše svatá v českém jazyce. Více se můžete dočíst na webu www.nepomucenum.it, kde jsou zachycené různé momenty z naší formace. Děkuji za vše. Přeji Vám požehnaný čas,                    Pavel Fiala

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: