Mateřská škola sv. Josefa

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně zahájila školní rok 2017-2018. Začátky školního roku bývají v mateřských školách náročné. Nově přijaté děti si zvykají na paní učitelky, také na nové kamarády a hlavně se učí odloučení od maminky. Tento start jsme tedy zvládli a je za námi. V září nás také mimo jiné navštívily paní inspektorky, které provedly hloubkovou inspekci našeho zařízení. Měli jsme radost, že se jim naše školička líbila a zvláště nás potěšilo, když paní inspektorka ocenila výchovu dětí k pravým hodnotám a k řádu v atmosféře lásky a přijetí.

K září patří neodmyslitelně oslava svátku sv. Václava. Starší děti prokázaly vědomosti, které se týkaly sv. Václava - knížete a rytíře. Se zájmem a zaujetím naslouchaly dalším příběhům z Václavova života, se snahou být stateční a zbožní jako on. Mnohdy jsme však museli konstatovat, že to v životě není vůbec jednoduché, žít tyto vlastnosti. Také proto se v měsíci říjnu obracíme každý den k Panně Marii, abychom děkovali a zároveň prosili modlitbou alespoň několika zrníček růžence za její přímluvu, abychom neztráceli odvahu při snaze být den ode dne alespoň o krůček lepší.

Dětem nechyběla na začátku školního roku zábava a veselí. Společné hry dětí patří k nejradostnějším chvílím. Také divadlo patří do světa dětí a radosti. V říjnu jsme navštívili divadelní představení ,,Pohádky z pařezové chaloupky.“ Děti také samy hrály s velkým nasazením v mateřské škole pohádku ,,O veliké řepě.“  Dočkaly se také návštěvy pana Zdenka Forejta, který vždy uchvátí děti svými nápady v lekcích o čištění zoubků a péči o zdraví. Při péči o duši tedy nezapomínáme ani na péči o zdraví a tělo. Brzy začnou hodiny hudebního kroužku. Také hudba nás obohacuje, rozvíjí a pomáhá nám udržovat radostnou atmosféru, i když slunných dní již bude v podzimním čase ubývat.

V tomto školním roce nás ještě čeká dokončení přístavby vlastního vchodu, kterou zajišťuje pronajímatel. Dále se nám ještě nepodařilo zajistit dostatečné finance na provedení úpravy povrchu dvorku.                    Marie Přecechtělová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: