Společenství Modlitby Matek (MM)

Chtěla bych Vás tímto seznámit s modlitební skupinou MM. V naší farnosti MM mají trvání více jak 10 let. Od této doby se zde vystřídalo mnoho maminek. Některé maminky chodí pravidelně, některé přišly třeba jen jednou. Scházíme se ve čtvrtek večer v 19:45 - jedenkrát za 14 dní.

Letos od září nově v bočním křídle fary, kde můžeme k modlitbě využít kapli. Struktura MM zůstává stejná. Používáme knížečky MM, které nám zaslala koordinátorka pro ČR Růžena Fialová z Brna. Společně se modlíme modlitby z brožury, následuje desátek růžence nebo úryvek z Písma, potom je prostor pro každou maminku zvlášť, kdy odevzdává Pánu své děti v tichu před Svatostánkem. Jakmile se vystřídají všechny maminky, je prostor k díkům a prosbám. Vše co se během modlitby řekne, je vázáno „mlčenlivostí.“ Po modlitbě je prostor k povídání.
V době adventní a postní máme adoraci v kostele, kde je účast maminek větší.
Naše společenství je otevřené všem, kteří mají touhu a potřebu se za své děti modlit. Chtěla bych tímto především vyzvat mladší maminky na mateřské dovolené k založení další skupinky MM a odevzdávat tak své radosti a starosti o děti Pánu. Pokud to některou maminku oslovilo, naplňuje mě to radostí. Přijď mezi nás, rádi tě přijmeme. A pokud bude potřeba, pomůžeme se založením nové skupinky MM.

Za maminky Mirka Punčochářová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: