Společenství křesťanských žen

V září 1996 se sešla na Sonusu skupinka žen, které se chtěly pravidelně scházet. Nejdříve jsme si ujasnily, jaká bude naše činnost pro dobro farnosti. Oprášily jsme své znalosti a um z ručních prací. Uháčkovaly jsme vánoční ozdoby k jesličkám do farního kostela sv. Vavřince. O Vánocích byli Přerované překvapení novou výzdobou. Další rok se dostala vánoční výzdoba také k jesličkám do kostela sv. Michaela.

Na „Mikulášskou nadílku“ pečeme a zdobíme perníčky pro děti. Pro potřebu fary na různá shromáždění pečeme koláčky (dříve i jiné dobroty podle přání Julinky Lamborové).
Také jsme pořádaly pro veřejnost odpoledne „Studené kuchyně“. Pod vedením sestry Župkové jsme cvičily zdravotní cviky. Pozvaly jsme na besedu o životosprávě a zdravotních problémech seniorů a jak se s nimi vyrovnat, aby žili i ve stáří plnohodnotným životem, tři lékaře: MUDr. Heider měl besedu o psychickém zdraví, MUDr. Šonská o výživě seniorů a MUDr. Štelclová o pohybové aktivitě.
Zúčastnily jsme se poutě Radia Proglas na Svatém Hostýně, kde jsme se svolením tehdejšího otce děkana Lambora pozvaly ředitele Radia Proglas P. Martina Holíka na besedu do Přerova. Návštěva se uskutečnila v roce 1997. Spolu s členkami Fatimského apoštolátu jsme pořádaly zájezd do Koclířova, kde jsme pozvaly P. Dokládala k návštěvě Přerova.
Stalo se již tradicí, že na přerovské hody a primice našich novokněží pečeme koláčky, které se rozdávají po slavné mši svaté před kostelem – je to od nás dar naší farnosti.
Vzaly jsme si na starost péči o kapli sv. Jiří na Horním náměstí; kapli vždy připravíme na poutní mši svatou v době kolem svátku sv. Jiří – vždy v sobotu odpoledne. V měsíci květnu každým rokem vedeme dva dny v týdnu „Májové pobožnosti“ u sv. Jiří, červen až září vždy v pondělí, v 18 hodin modlitbu svatého růžence a v měsíci říjnu dvakrát týdně, pondělí a čtvrtek svatý růženec. Potom je kaple na zimu uzavřena.
Příležitostně se staráme o hrob řádových sester na přerovském hřbitově.
Jedna členka šije křestní roušky, jiná se stará o dětský charitní šatník v Předmostí a podle aktuální potřeby pomáháme při úklidu fary a podobně. Zapojily jsme se do pletení obvazů pro malomocné v Indii a Africe.
Dvakrát jsme pořádaly vánoční výstavu s prodem ozdob na stromeček, a také velikonočních ozdob. Pro naši Církevní mateřskou školu jsme vyšívaly značky na ložní povlečení.
Během těch čtrnácti let našeho působení se u nás vystřídalo mnoho žen. Některé přišly jen jednou, jiné vícekrát. Některé vydržely od počátku až do dnešních dnů. Jiné pro stáří a nemoci již nemohou mezi nás chodit, ale na všechny myslíme v našich modlitbách. Tři členky jsou v domovech pro seniory, dvě nás opustily navždy. Naše společenství je otevřené, rády přivítáme nové členky. Scházíme se pravidelně jednou za 14 dní, vždy v úterý od 16 hodin na Sonusu.
Žofie Kornelová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: