Babičko, dědečku, přečteš mi pohádku?

Je úterý a v přerovské církevní školce se děti po obědě rychle myjí a převlékají do pyžamka. Která babička dnes přijde? Cyrilka, Věruška, Jarmilka? Přečte nám dnes opět pohádku, kterou jí četla její maminka, když byla ještě malá? Tu o holčičce a mléku?

Už máme pět babiček, které k nám do mateřské školy přicházejí jednou za týden číst pohádku. Děti nadšeně poslouchají pohádky, ale také vyprávění babiček o jejich životě, rodině a zaměstnání, které dříve vykonávaly.

Se seniory nás společně čeká v tomto roce více společných aktivit: výroba vánoční dekorace, společné vystoupení a povídání o Vánocích dnes a dříve. Po Novém roce ještě uvidíme.

Blíží se doba, kterou má snad většina z nás velmi ráda, doba Adventu, noření se do vlastního srdce. Čas uklízení. Jako má každá věc své místo – doma, na pracovišti, každá činnost má svůj čas, tak se můžeme hlouběji zabývat každou svou emocí, každým svým postojem, svou přecitlivělostí a hledat jejich kořeny – a zasadit je na své místo. Můžu zahlédnout, ba vidět to smetiště, které mám v srdci a mnohdy kolem sebe. Mám také naději: Na tomto smetišti se může narodit Ježíš. Takovou má lásku ke mně, ke každému bez rozdílu. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“(Mt 5,8)

Také papež František rozebírá pojem čisté srdce: Srdce je vyjádřením člověka v jeho celistvosti a jednotě těla i duše, v jeho schopnosti milovat a být milován. „Člověka poskvrňuje to, co z něj vychází, totiž jeho špatná rozhodnutí, jako jsou špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost“(Mk 7,15; 7,21-22). Je li nutná obezřetnost při péči o vše stvořené – o čistotu vzduchu, vody a potravin – tím více musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co máme: čistotu našich srdcí a našich vztahů.

Pokud přemýšlíte o vhodném dárku pod stromeček, dovoluji si jeden rodinný doporučit: je jím kniha „7 návyků šťastných dětí“, kterou napsal  Sean Covey. Jde o knihu příběhů, otázek a doporučení pro děti i rodiče. A tady něco málo z doslovu autora: Když děti vyrůstají v prostředí nadčasových, univerzálních principů, jako jsou odpovědnost, služba a čestnost, a to jak doma, tak ve škole, utvrdí se ve svém pocitu mimořádné hodnoty a potenciálu. Získají a rozvinou svou sebedůvěru, integritu a odvahu dělat správné věci. Vybudují si charakter. Získají kontakt s vlastní pravou DNA.

Naopak, pokud si neosvojí pravé principy a nedostane se jim vhodného příkladu jejich uplatnění, bude se u nich formovat identita založená na srovnávání se s ostatními. Jinak řečeno, pocit vlastní hodnoty nebo jejího nedostatku se u nich bude odvíjet od toho, jak si vedou ve srovnání s druhými, Jejich DNA bude formovat tlak vrstevníků a oni ztratí sebedůvěru, integritu a odvahu. Začnou se více zajímat o vlastní image než o sebe samé a jejich pravá identita jim tak bude odcizena.

Na závěr doporučuji pro odvážné čtenáře výbor ze spisů „O extázi“ italské mystičky z Florencie Marie Magdalény de Pazzi, patronky netrpělivých a neklidných lidí. Tato mystička podepírá v neřešitelných situacích. Jde o výběr textů, které jsou zčásti upravené duchovním vůdcem mystičky a texty, které napsala ve vytržení (extázi) sama, nebo které zaznamenaly její spolusestry. Můžeme srovnávat, jak se liší texty upravované vzdělaným a odpovědným mužem s texty světice. Nicméně všechny texty mohou být velmi inspirativní pro osobní modlitbu a vhled do ryzí duše světice.

Iveta Frýdková

Ostatní třídění: