Socha Panny Marie Fatimské v penčickém kostele

V letošním roce v rámci stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě putovala její socha, dovezená z Fatimy, po diecézích naší republiky. I když do vesnického farního kostela sv. Petra a Pavla v Penčicích doputovat nemohla, mají farníci tuto sochu již 22 roků ve svém kostele.

Jak došlo k tomu, že socha Panny Marie Fatimské se v tomto kostele nachází?

V červenci roku 1995 se konal 48. světový kongres katolických esperantistů v Olomouci. Kromě účastníků z mnoha zemí se kongresu zúčastnila také skupina italských katolických esperantistů v čele s biskupem italské diecéze Vigevano Mons. Giovannim Lacatellim a s předsedou Mezinárodní jednoty katolických esperantistů otcem Duiliem Magnanim. Hlavním organizátorem tohoto kongresu byl Miloslav Šváček ‒ aktivní penčický farník a předseda českých katolických esperantistů, který byl rovněž organizátorem katolických esperantských táborů v Sebranicích u Litomyšle. A italští katoličtí esperantisté na své pouti ve Fatimě se rozhodli pořídit sochu P. Marie Fatimské pro kapli tohoto tábora. Tuto sochu ve Fatimě posvětil tam přítomný Mons. Virgilio kardinál Noe, bývalý papežský ceremoniář a zástupce sekretáře vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Po mši svaté, kterou v esperantu v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci s devatenácti kněžími ‒ účastníky kongresu z několika zemí, celebroval otec kardinál Miloslav Vlk, tuto sochu P. Marie Fatimské přivezenou italskými účastníky kongresu také požehnal a oficielně předal Miloslavu Šváčkovi.

V říjnu 1995 při krádeži v penčickém kostele kromě mosazných svícnů a soch ukradli zloději z bočního oltáře také sochu Panny Marie. Jelikož socha Panny Marie Fatimské od italských účastníků kongresu byla pro táborovou kapli příliš veliká, byla umístěna namísto ukradené sochy na bočním oltáři penčického kostela, kde se nachází dodnes. Pro táborovou kapli Panny Marie Fatimské byla ve Fatimě pořízena socha menší.         Miloslav Šváček

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: