Světec měsíce

Svatý Juan Diego Cuauhtlatoatzin

- indiánský světec, kterému se zjevila Panna Maria

Juan Diego se narodil kolem roku 1474 v osadě Cuautitlan, 20 km od Mexico City. Původně byl pojmenován Cuauhtlatoatzin - Mluvící orel, přesněji „ten který hovoří řečí orla“. Při jeho výchově bylo dbáno aztécké zásady zaměřené na sebeovládání a připravování se na boj. Již jako hoch absolvoval jakousi vojenskou aztéckou akademii. Zde se učil jak vést boje a zajmout nepřítele, aby z něj pak byla živá oběť bůžkovi Huitzilopochlovi. V dospělosti se oženil s Indiánkou Malintzin – „ctihodné pastvisko“.

V roce 1524, když v kraji začali působit první františkáni, docházel za nimi do dvě míle vzdálené Tenochtitlan a přijal křesťanské učení o Bohu a i s manželkou se dal pokřtít. Zároveň přijal nové jméno Juan Diego a jeho žena Malintzin - Marie Lucie. Po pěti letech těžce onemocněla a zemřela. Juan Diego se pak přestěhoval ke svému strýci Janovi Bernardinovi do Tolpetlac, odkud měl podstatně blíž do kostela v Tlatelolco. V sobotu a neděli se bosý vydával přibližně na tříhodinovou cestu k účasti na mši svaté. Sandály tehdy nosili jen Aztékové vyšších společenských tříd. Do chladného jitra vycházel oděn tilmou, utkanou z vláken rostliny agáve.

Bylo mu 57 let, když takto brzy ráno vyšel i 9. 12. 1531. Toho dne u návrší zvaného Tepeyac uslyšel lahodný, nezvyklý zpěv, který zprvu považoval za ptačí. Náhle ho vystřídal hlas volající jej jménem. Na návrší pak nalezl velice krásně oděnou dívku a užasl nad září i půvabem té, která ho oslovila v jeho nářečí.

Představila se mu jako ustavičná Panna a Matka pravého Boha, Původce života, který všechno stvořil a udržuje. Řekla mu, že si toužebně přeje, aby v místě, které mu ukázala, byl vystavěn chrám. V něm chce prokazovat svou lásku a přízeň, pomoc a ochranu, protože je laskavou Matkou všech. Přislíbila, že v něm bude pozorně naslouchat pláči těch, kteří za ní přijdou a v jejich nouzi jim bude prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu.

Z toho důvodu ho poslala za biskupem Janem de Zumarrága, a oba se tak měli podílet na uskutečnění jejího přání. Biskup ho vyslechl, ale Diegova slova se mu zdála nedůvěryhodná. Požadoval znamení. Diego Matce Boží přednesl biskupův požadavek a ona mu řekla, aby dalšího dne přišel pro požadované znamení.

Juan musel nejprve nemocnému strýci zavolat doktora. Lékař zjistil závažnost nemoci a prohlásil, že je zde bezmocný. Umírající strýc vyslovil touhu po sv. zpovědi a pobízel Jana, aby ještě v noci z pondělka na úterý 12. 12. mu zašel pro kněze. Juan Diego měl proto velmi naspěch a místo zjevení chtěl minout. Panna Maria mu však zastoupila cestu. Ukázala se jako ta, která má moc chránit své služebníky a poskytovat jim pomoc. Zdůraznila, že se nemusí znepokojovat kvůli nemoci strýce. Řekla: „Což nejsem zde já, tvá Matka? Což nejsem zdrojem života? Nezemře na nemoc, kterou trpí, buď ujištěn v srdci, že je již uzdraven.“ (Ono náhlé uzdravení se pak prokázalo.) Juan jejím slovům uvěřil, a to i když ho poslala na vrchol pro květy, kde jinak rostly jen kaktusy a snad ležel i sníh. Přesto tam natrhal překrásné vonící kastilské růže i jiné květy, které měly posloužit biskupovi jako znamení. Ještě větším znamením byl obraz, kterému Matka Boží dala vzniknout na Janově tilmě - plášti z agáve - při rozevření před biskupem. Tento obraz poskytl pozdější úžasná odhalení. Biskup mu uvěřil a pro stavbu se rozhodl. Od dokončení svatyně „Paní nebes“ (r. 1533) se Juan Diego s velkou láskou a zbožností staral o tento malý chrám jako kostelník a přicházejícím poutníkům vydával svědectví a povzbuzoval je i příkladem svého života. Jeho životní silou byla eucharistie. Žil ve stavu hluboké úcty k Ježíšově Matce, v modlitbě a kajícnosti. O svatyni pečoval do konce života a podle tradice zemřel na konci května r. 1548.

Významným zázrakem pro beatifikační proces byla náhlá změna života drogově závislého Juana José Silva Barragána, tři dny po zranění, které bylo neslučitelné se životem. K dokonalému uzdravení došlo na jednotce intenzivní péče v Durango Mexico City, po prosbách k Juanu Diegovi.

Papež Jan Pavel II. prohlásil Juana Diega za svatého dne 31. 7. 2002 v bazilice Panny Marie Guadalupské. Jeho památku slavíme 9. prosince.                                                                                                          tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: