Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2017. 

V Přerově a okolních obcích se letos v lednu vybralo 848 146 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 332 146 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 516 000 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Z této částky bylo na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi v Přerově a okolních obcích využito 80 000 Kč. Jde o pomoc rodinám a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Letos jsme takto pomohli celkem 17 rodinám. Za 80 000 Kč byly pořízeny kompenzační pomůcky pro Domácí hospicovou péči – polohovací lůžka, invalidní vozík. Za 150 000 Kč byl zakoupen automobil pro Charitní pečovatelskou službu pro zvýšení dostupnosti této služby pro klienty ve vzdálenějších obcích našeho děkanátu. Zbývající částkou 206 000 Kč byly podpořeny projekty, které Oblastní charita Přerov realizuje, zejména projekty pro seniory.

 

 

Tříkrálová sbírka 2018 se bude konat ve dnech od 1. do 15. 1. 2018. V samotném Přerově vyjdou koledníci do ulic v pátek 5. 1. a v neděli 7. 1. 2018. V okolních obcích se bude koledovat od 1. 1. do 14. 1. 2018.

 

Protože je organizace sbírky náročná, hledáme jako každý rok spolupracovníky, a to vedoucí skupinek (starší 15 let), malé koledníky a ženy ochotné pomoci s přípravou občerstvení pro koledníky. Pomůžete tak dobré věci. Zájemci se mohou hlásit do 15. 12. 2017 u Emílie Šmídové, tel. 731 914 944.

 

Děkujeme všem, kteří svými příspěvky podporují Tříkrálovou sbírku a vyjadřují tak solidaritu s potřebnými a trpícími a všem přejeme krásné, požehnané a pokojné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku.                            Martina Krejčířová

 

 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: