Přečetli jsme a doporučujeme

Krokodýl                       P. Marek Dunda

aneb můžeš růst

36 impulsů pro růst lásky k Bohu i k bližnímu

„Krokodýl je starobylým symbolem duchovního života. Krokodýl prý totiž roste po celý život. Čím starší krokodýl, tím větší. No a v duchovním životě jde také o stálý růst. Proto krokodýl. Kdo opravdu žije s Bohem, ten stále roste.“ Takto uvádí P. Pavel Zahradníček neobvyklý název tenké knížky, která vznikla na základě promluv P. Marka Dundy při poutních setkáních Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí. Účastníci se zamýšleli nad tím „ jak na sobě pracovat, abychom měli více lásky k Pánu Bohu a bližním.“  Kniha nabízí 36 témat, okruhů pro náš duchovní život. Např. Jak jít ke křesťanské dokonalosti, hřích, pokušení, dobrý úmysl, pevná důvěra v Boha, pořádek v myšlenkách, stálá bdělost nad sebou, svátost smíření a další. Jedná se většinou o známé myšlenky a doporučení z různých, dnes možná pozapomenutých katolických knih, které jsou vysloveny dnešní řečí. Tyto pravdy jistě slýchávali i naši předkové a byly jimi formovány generace před námi. Jsme často překvapeni, jak jsou stále aktuální, konkrétní. Jednotlivé kapitoly jsou krátké a na konci každé je nám uložen nějaký úkol.

Knihu můžete objednat v požadovaném množství jen za příspěvek na tisk a poštovné na www.amims.netwww.fatym.com. Přeji duchovní užitek z této knihy.                                                                           Jaroslav Branžovský 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: